Till minne av Lars Marcus

Lars Marcus

Kooperatören Lars Marcus har avlidit i en ålder av 95 år. Hans närmaste är hustrun Annhelen och de tre barnen med familjer.

Lars Marcus växte upp på Surbrunnsgatan i Stockholm. Han blev den förste i släkten att, på Norra Latin, ta studentexamen. Han engagerade sig i SSU, där han valdes in i det verkställande utskottet. Lars Marcus var en flitig politisk debattör i Stockholm i början av 1950-talet och övertalade också Olof Palme att engagera sig i SSU.

I SSU lades också grunden till hans internationella intresse. Bland annat var han ombud till Europeiska ungdomsparlamentet i Wien 1954.

I maj 1951 vigdes Lars Marcus och Annhelen Jonsson i Stockholms rådhus, ett äktenskap för hela livet.

Samma år anställdes Lars Marcus på Konsum Stockholm. Han tröttnade på arbetsuppgifterna och ville säga upp sig. Föreningschefen Carl-Albert Andersson sa åt honom att stanna och 1956 blev han assistent åt styrelsen för att från 1964 ingå i styrelsen.

1976 blev Lars Marcus chef för KFs upplysningssektor. En omfattande men spretig verksamhet med bokförlag, tidningar, konsumentinformation, medlemsutbildning, internationella kontakter, kooperativt bistånd, konsumentkongresser, med mera. Verksamheter som av och till ifrågasattes av de mer affärsdrivande delarna av KF. Han representerade också KF i Internationella Kooperativa Alliansen, IKA, och utsågs 1984 till IKAs ordförande, vilket han var i 11 år

De stora orden var inget för Lars Marcus, han var en lågmäld och vänlig person. Och en övertygad kooperatör med tilltro till att folkrörelser kan förbättra villkor för människor. I den bok KF gav ut till företrädaren Nils Thedin skrev Lars Marcus i förordet:

Hur det än började är det ändock oavslutat. Den här boken får visa hur vi alltjämt vill. Något bättre, något klokare, något rikare. Förnöjsamhet är ett fult ord för den som arbetar i en folkrörelse.

Den övertygelsen ledde honom från Surbrunnsgatan till ordförande för världens största internationella organisation.

Lars Marcus betydelse för både den svenska och internationella kooperationen kan inte nog betonas.

Leif Linde, styrelseordförande, KF

Marie Nygren, vd, KF