Om oss

Ideell förening för kooperativ idé och historia

Föreningen Kooperativa Vänner stödjer kunskapsutveckling och intresse för kooperativ historia, verksamhet, idé och värderingar. Det sker genom föreläsningar, dokumentation, utställningar och utdelning av det årliga Vänpriset. Föreningens intresse gäller kooperation i vid mening med allt från etablerade kooperativa företag till ny kooperation.

Föreningen har sitt ursprung i den förening som bildades i mitten av 1990-talet för att stödja Konsumentkooperativa Museet på Vår Gård i Saltsjöbaden. Grunden för föreningens ekonomi är det lotteri som då anordnades. För att ta tillvara föreningens ekonomiska resurser till fördel för kooperativa utveckling, när museet avvecklats, beslöts 2010 att ändra föreningens inriktning till den ovan beskrivna.

Våra stadgar

Föreläsningar

Kooperativa Vänner bjuder in intressanta personer att föreläsa om kooperativa ämnen. Att ge sin syn på kooperativa möjligheter, problem och begränsningar. Att dela med sig av egna erfarenheter från yrkeskarriär eller uppdrag inom kooperativa företag. Att diskutera kooperativ idé och verksamhet då, nu och i framtiden. Många av föreläsningarna dokumenteras och sker ibland i samarbete med andra organisationer.

Visa föreläsningar

Dokumentation

De kooperativa arkiven innehåller mängder av historiskt material i form av böcker, tidningar, bilder, filmer, kataloger, protokoll, brev, årsredovisningar, etc. Kooperativa Vänner arbetar för en fortsatt dokumentation av samtiden genom till exempel publikationer och filmade intervjuer och föreläsningar. Ambitionen är att göra dokumentationen och den kooperativa historien tillgänglig.

Dokumentation

Utställningar

Kooperativa Vänner arbetar med att göra historiskt material tillgängligt i form av utställningar på teman med relevans för dagens kooperativa verksamheter.

Visa utställningar

Vänpriset

Ett årligt Vänpris delas ut till en eller flera personer som verkar i föreningens anda. Medlemmar i föreningen kan nominera pristagare. Beslut om vem som får Vänpriset tas av styrelsen.

Mer om vänpriset

Medlemskap

Vi blir gärna fler medlemmar. Ansök om personligt medlemskap här.