Kontakta oss

Mejla till oss på

styrelsen@koopvanner.se

Ordförande

Anders Engström, 070-643 56 71

Ordinarie ledamöter

Gun-Britt Mårtensson (vice ordförande)
Michael Hagström (sekreterare), 010-743 26 21
Torbjörn Wessman (kassör)
Per Sandberg
Christina Möller
Carola Forsvik

Suppleanter

Christina Rosengren
Jan Edén

Adjungerad

Bengt Strömberg

Hedersledamot

Rune Herder

Webmaster

Christina Rosengren, annachristina@telia.com

Stadgar

Se våra stadgar