Kontakta oss

Mejla till oss på

crosengren08@gmail.com

Ordförande

Per Rydell, tel 076-7759891

Ordinarie ledamöter

Gun-Britt Mårtensson (vice ordförande)
Christina Rosengren (sekreterare)
Torbjörn Wessman (kassör)
Mats Blomberg
Christina Möller
Jan Edén

Suppleanter

Anders Engström

Ann Sommer

Adjungerad

Bengt Strömberg

Hedersmedlemmar

Rune Herder

Stig Lundahl

Bengt Strömberg

Webmaster

Christina Rosengren, crosengren08@gmail.com

Stadgar

Se våra stadgar