Ideell förening för kooperativ idé och historia

Föreningen Kooperativa Vänner stödjer kunskapsutveckling och intresse för kooperativ historia, verksamhet, idé och värderingar. Det sker genom föreläsningar, dokumentation, utställningar och utdelning av det årliga Vänpriset. Föreningens intresse gäller kooperation i vid mening med allt från etablerade kooperativa företag till ny kooperation.

Om kooperationen i Sverige

De 22 största kooperativa, idédrivna företagen i Sverige omsätter cirka 200 miljarder kronor per år och sysselsätter runt 63 000 personer. Men vet du vilka de är?

Aktuellt