Månad: april 2009

Vänpriset, 2009

Kooperativt modellhus – 2009 års Vänpris

Gunilla Tronje och Torsten Löfgren har byggt en modell av en avbild av den butik som uppfördes till
Stockholmsutställningen 1930. Denna byggnad finns för övrigt kvar än idag och tjänar sedan många år som Konsumbutik på Möja i Stockholms skärgård, även om huset byggts om och till flera gånger under åren.