Vill du hamna i gott sällskap?

Vill du gå med i föreningen? Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig.

Se våra stadgar

Plusgironummer

47 47 21-8

Medlemsavgift

250 SEK/år

För enskild medlem.

3 000 SEK/år

För ekonomisk förening eller aktiebolag.

500 SEK/år

För övriga organisationer.

Informationsfolder

Vill du informera om Kooperativa Vänner och eventuellt värva nya medlemmar, så kan du skriva ut den här pdf-fien:

medlemskap formulär2

Gåvor

Det finns också en möjlighet att lämna ett bidrag eller en gåva till föreningens verksamhet. En gåva på valfritt belopp sätts i så fall in på vårt plusgiro 47 47 21-8. Märk inbetalningen med ditt namn och titeln Gåva. Gåvor uppmärksammas med ett speciellt tack!