NYHETSBREV # 7 – 2016

Vi hälsar dig välkommen tillbaka till en ny säsong, och hoppas att du haft en trevlig och avkopplande sommar.Här kommer det första Nyhetsbrevet efter sommaruppehållet, med i första hand information om höstens program. Vi hoppas få se dig på någon eller några av de 3 aktiviteter som vi planerat.

När det gäller den första aktiviteten tisdagen den 20 september (Se nedan) vill vi att du anmäler dig snarast möjligt, gärna via Hemsidan.

 

Föreläsning tisdagen den 20 september med Anders Lago, Förbundsordförande HSB Riksförbund:”Hur kan HSB och bostadskooperationen bidra till att ännu en gång bygga bort bostadsbristen?”

Det är inte svårt att dra paralleller mellan dagens bostadsbrist och den som rådde under första hälften av förra seklet. Den gången var bostadskooperation en viktig aktör när det gällde att bygga bort bristen. Detta såväl genom att bidra med en stor andel bostadsrättslägenheter som genom att aktivt bidra till att bygga upp ett stort antal allmännyttiga bostadsföretag. Vad kan man göra för att på samma sätt bidra till att lösa dagens kris, hur ser dagens bostadskooperation ut och vilka verktyg skulle krävas för att man ska lösa krisen.

Den som talar om detta är Anders Lago. Välkänd både som HSB:s förbundsordförande sedan 2011 och som tidigare kommunalråd i Södertälje och som det enda kommunalråd från Sverige som inbjudits att tala i Kongressen i USA.

Tid: Tisdag 20 september  kl. 17.00-19.00 (Kaffe serveras från kl. 16.30)

Plats: HSB, Fleminggatan 41 Stockholm

Föreläsningen är gratis. Anmälan obligatorisk och antalet platser begränsat! Anmäl dig på Kooperativa Vänners Hemsida (Föreläsningar) eller till Michael Hagström, 010 743 26 21, michael.hagstrom@kf.se

Se också bifogad PDF.

 

”Konsten på Vår Gård”

Onsdag den 26 oktober kommer vi att genomföra en konstvisning på Vår Gård.

Denna aktivitet genomför vi för att hedra minnet av Olof Moback, inte minst för hans insats för dokumentation av den kooperativa historien.  

Preliminärt program:

17.30 samlas vi vid den gamla Konsumbutiken. Vi ser på butiken och dricker där ett glas mousserande till Olles minne.

18.00 – 19.00 Konstvisning av Inger Breitholtz.

19.00 Räksmörgås och små kakor, te eller kaffe.

Kostnaden för programmet är 150 kr per person. (Föreningen bekostar för visningen.)

Det slutgiltiga programmet kommer att publiceras på föreningens Hemsida om 2- 3 veckor, men du kan redan nu anmäla dig till Michael Hagström, 010 743 26 21, michael.hagstrom@kf.se.

När aktiviteten publicerats på Hemsidan kan du givetvis också anmäla dig där!

 

”Konsumentföreningen Stockholm- dåtid, nutid och framtid”

Med anledning av att Konsumentföreningen Stockholm fyller 100 år kommer  tisdagen den 15 November föreningens VD Lars Ericsson hålla en föreläsning.

Lars kommer att tala om föreningens historia, situationen och rollen idag, och inte minst om föreningens roll i framtiden.

Vi återkommer så snart som möjligt med ett mer detaljerat program inklusive exakt tid och plats. Programmet kommer som vanligt publiceras på Kooperativa Vänners hemsida, och kommer också mailas ut till förningarnas medlemmar.

Boka redan nu in tisdagen den 15 november, och du kan om du vill redan nu anmäla ditt deltagande  till Michael Hagström, 010 743 26 21, michael.hagstrom@kf.se.

När aktiviteten publicerats på Hemsidan kan du givetvis också anmäla dig där!

 

Inspelade föreläsningar och intervjuer.

I det förra Nyhetsbrevet berättade vi om inspelade föreläsningar och intervjuer. Vi vill än en gång  påminna om att det nu finns  totalt 17 inspelade föreläsningar och 3 intervjuer på vår hemsida ”Dokumentation / Föreläsningar” respektive ”Dokumentation / Intervjuer”. Detta  innebär det att  vi nu  publicerat samtliga inspelningar som vi gjort till dags datum.

Ta gärna lite tid vid ett lämpligt tillfälle att ”botanisera” bland inspelningarna. Det finns mycket intressant att lyssna på, om du missat några av  dessa föreläsningar eller kanske vill ”ha en repris”.

Vi vill lite extra lyfta fram inspelningen av Erika Peterson, ”Drottningen i kassan”, 2015 -års mottagare av föreningens Vänpris.  I samband med prisutdelningen höll Erika en mycket intressant betraktelse över butikspersonalens situation. Gå in på sidan ”Dokumentation / Föreläsningar” och lyssna. Det är väl värt att sätta av en liten stund för att lyssna på det Erika förmedlade.

STYRELSEN

 

 

 

Bilaga: 109.pdf