NYHETSBREV # 2 – 2018

En påminnelse i sista minuten:

Föreläsning med Mikael Åbom – om Fonus

Tid: Tisdagen den 17 april 2018 kl. 17:00

Föreläsare: Mikael Åbom (Vd)

Plats: Fonuskontor, Magnus Ladulåsgatan 65

”Fonus är inget vanligt företag. Vi ägs gemensamt av 2 300 föreningar och organisationer runt om i landet. All vinst återinvesteras i verksamheten. Fonus bildades en gång för att motverka de höga priserna på marknaden och än idag verkar vi prisdämpande. Resultatet är att begravningar i Sverige är betydligt billigare än i många andra länder.

Många förknippar namnet Fonus med begravningar. Fonus är ett varumärke i Fonuskoncernen som i sin tur äger flera varumärken, bland annat Familjens jurist och Fondkistan. Det gemensamma målet för hela Fonuskoncernen är att göra människors vardag tryggare och vara ett stöd i beslut som rör livets stora frågor.”

Kaffe serveras från 16.30

Se också bifogat programblad (PDF)

Anmäl dig snarast på Kooperativa Vänners Hemsida (Föreläsningar) eller till Michael Hagström, 010 743 26 21, michael.hagstrom@kf.se

 

Program i maj:

Slussen. Ett framtids- och ett historieperspektiv

Hur kommer det framtida Slussen att te sig och hur har Slussen sett ur historiskt?

Vi kommer att röra oss mellan åtskilliga århundraden när vi har Slussen som huvudtema för vårens sista möte:

Onsdagen den 16 maj klockan 16.00 på Stadsgården 8

Vi börjar med en presentation i Slussenprojektet i visningslokalerna på Stadsgården 8. Därefter blir det en historisk tillbakablick.

Tre huvudskäl anges till att Slussen byggs om.  Efter över 80 år var Slussen utsliten och behöver byggas om. Varje århundrade sedan 1600-talet har platsen för Slussen byggts om för att anpassas till tidens krav. Nu byggs den femte Slussen på samma plats.

Risken för översvämningar i Stockholm och Mälardalen minskar när kapaciteten att släppa ut vatten femdubblas i och med ombyggnaden.  Samtidigt säkras vattentillgången för de cirka två miljoner personer som får sitt dricksvatten från Mälaren.

Ett tredje skäl är att man vill skapa en ny mötesplats, som är anpassad för vår växande stad och region.

Författaren och Kooperativa vänner-medlemmen Amelie Rosengren avslutar mötet genom att ge oss en kort historisk tillbakablick på Slussen. Hon har nyligen utkommit med en lättsam deckare som utspelar sig på Slussen med titeln ”Slussen eller kommissarie Frank Holms huvudvärk”.

Anmäl dig senast den 8 maj på Kooperativa Vänners Hemsida (Föreläsningar) eller till Michael Hagström, 010 743 26 21, michael.hagstrom@kf.se. Obs! Antalet deltagare är begränsat till 30 personer. 

Bilaga: 149.04.17 .pdf