NYHETSBREV # 1 – 2017

Välkommen till ett nytt verksamhetsår med Kooperativa Vänner!

Här kommer årets första Nyhetsbrev!

I detta Nyhetsbrev vill vi informera om 4 saker:                                                                                                          – Föreläsning av Ann-Kristine Johansson                                                                                                                 – Årsmöte / Föreningsstämma den 21 mars                                                                                                              – Medlemsavgifter 2017                                                                                                                                                 – Vänpriset 2016

FÖRELÄSNING AV ANN-KRISTINE JOHANSSON

Vad kan vi förvänta oss av KF i en framtid där kooperationen kan bli viktigare än någonsin?

Tid: onsdagen den 22 febuari 2017 kl. 17:15 – 22 feb 2017 kl. 19:00 (Vi bjuder på kaffe och smörgås från 16.45).

Plats: HSB-salen, Fleminggatan 41, Stockholm

I en orolig omvärld och en tid där sanningar omvärderas kan de stabila kooperativa värderingarna vara viktiga för att hitta en ny tillit till varandra och till samhället. Ann-Kristine Johansson har under större delen av sitt vuxna liv varit en del av den stora kooperativa familjen. Idag är Anki ordförande i Konsum Värmland och vice ordförande i KF och har också varit aktiv i Coompanion både som ordförande i Värmlandskooperativen och på riksplanet. Hon startade sitt yrkesliv inom jordbruk och har hunnit både facklig verksamhet och varit riksdagsledamot 1994 – 2004 med särskilt ansvar för jord, skog och energifrågor. Dessutom har hon varit starkt engagerad i nordiska frågor och i stort jobbat med allt som ligger oss kooperativa vänner nära.                                                                                                                   Varmt välkomna att lyssna till denna brinnande kooperatör!                                                                              Se också bifogade programblad (PDF)!

Föreläsningen är gratis. Anmälan obligatorisk och antalet platser begränsat!                                        Anmäl dig på Kooperativa Vänners Hemsida (Föreläsningar) eller till Michael Hagström,                      010 743 26 21, michael.hagstrom@kf.se

ÅRSMÖTE / FÖRENINGSSTÄMMA 2017

Medlemmar och intresserade hälsas välkomna till ordinarie föreningsstämma.                                        Tid: tisdagen den 21 mars 2017, kl. 17.00.                                                                                                      Plats: Coop Center, Englundavägen 4, Solna. Lokal ”Konsumentföreningen” på bottenplanet.

Program:                                                                                                                                                                 17.00 Årsmöte / Föreningsstämma                                                                                                                    17.45 Utdelning av 2016 års Vänpris                                                                                                                18.00 Föreläsning av pristagaren                                                                                                                       18.45 Middag

Middagen har planerats av Christina Möller och består av ”Vårlamm på Toves vis”. Till efterrätt serveras ”Rabarberdessert med vaniljglass”. Självkostnadspris för maten är 220: –  inklusive 1 glas vin eller alkoholfritt alternativ. Om så önskas kan du köpa mer vin (1 glas) eller öl (50 cl) för 50: -.

Glöm inte att anmäla dig enligt ett av följande alternativ, senast onsdagen 15 mars:                                 – Jag vill vara med på årsmötet                                                                                                                                    – Jag vill vara med på både årsmötet och middagen.                                                                                     Motioner skall vara oss tillhanda senast onsdagen den 15 mars.

Anmälan och motioner lämnas till Michael Hagström, tel 010 743 2621, KF Bibliotek, Stadsgården 10, 116 45 Stockholm, mail michael.hagstrom@kf.se                                                                                          OBS: En formell kallelse till Årsmötet / Föreningsstämman kommer att skickas ut per mail och brev senast den 20 mars 2017.

MEDLEMSAVGIFTER 2017

Om du inte redan gjort det så är det nu dags att betala in medlemsavgiften för 2017. Medlemsavgiften för 2017 är oförändrat 200: – enligt beslut av Föreningsstämman förra året.  Betala till Kooperativa Vänners Plusgiro: 47 47 21-8.                                                                                                                              OBS: Om du betalar via Internet glöm inte att ange namn i rutan för OCR-nummer /  meddelanden.       Ange helst också din e-mail adress så vi kan stämma av och eventuellt uppdatera medlemsregistret.

VÄNPRISET 2017

Styrelsen har beslutat att Vänpriset 2016 tilldelas ”Arbetskooperativet Solidaritet – ABIS”.            Motivering kommer att publiceras på Hemsidan under fliken / sidan ”Vänpriset”.                                  Priset på 10 000: – delas ut på Årsmötet / Föreningsstämman den 21 mars.

 

Bilaga: 118.02.22 .pdf