Kvarnholmen, vår barndoms ö

Den 13 september 2022 berättade Christina Olsson, landskapsarkitekt, för Kooperativa Vänner hur det var att växa upp på Kvarnholmen. Mötet föregicks av en rundvandring på Kvarnholmen.