Kooperativa kvinnogillen: En 100-årig historia

  • Tid: 2016-02-23 18:00
  • Föreläsare: Britten Lagerkvist Tranströmer
  • Plats: KF Bibliotek, Stadsgården 10, plan 2

Om Britten Lagerkvist Tranströmer

Britten har en livslång relation till konsumentkooperationen (Konsum) och har varit en aktiv medlem i 50 år. Som 26-årig 4-barnsmamma, som medlem i Konsumentföreningen Stockholm engagerade hon sig som förtroendevald i arbetet med sin första distriktsstämma.

Britten Lagerkvist Tranströmer

Hon blev värvad till Matteus kooperativa kvinnogille av medsystrar i Konsumdistriktet. Hon blev ordförande i distriktet och i Konsumkretsen. I samband med att Konsumentföreningen Stockholm införde nya stadgar blev hon som kretsordförande automatiskt invald i föreningsstyrelsen fram till 1999. I KFs styrelse satt hon åren 1978-1999.

Vi kommer få veta något om kvinnor och kooperation, när och hur gillena skapades. Höra om vilken funktion de haft. 1957 när gillesrörelsen firade 50 år sa Mauritz Bonow:

”Inom näringslivet finns ett mycket utpräglat intresse för att genom reklam och konsumentupplysning odla kontakterna med husmödrarna. Det är ingen överdrift att säga att kampen om husmödrarna och därmed konkurrensen om den köpkraft ”hemmens finansministrar” representerar aldrig varit intensivare…”

Hämta dokumentet: Kooperativa kvinnogillen