Kooperationens resa i tid och rum — Frågan om återbäringen

  • Tid: 2017-10-19 19:00
  • Föreläsare: Katarina Friberg och Bengt Strömberg
  • Plats: Coop Center Solna, Englundavägen 4, multirummet/Konsumentföreningen

Katarina Friberg och Bengt Strömberg diskuterar återbäringens roll i konsumentkooperativ idé och praktik. Hur återbäringens innebörd och betydelse förändrats i och med utvecklingen av den konsumentkooperativa rörelsen i Sverige.

Utgångspunkten är deras gemensamma kapitel i forskningsantologin ”Civilsamhället i det transnationella rummet” som gavs ut i januari i år (European Civil Society Press). Antologin behandlar hur idéer förflyttats och förändrats över tid och rum och hur de förstås i olika sammanhang. De konsumentkooperativa idéerna, med sitt ursprung i England, har spritts till många länder, anammats och förändrats. Återbäringen är en central princip i den kooperativa ekonomin men dess betydelse har förändrats i tider av kraftig expansion och i tider av underskott? Vilken roll spelar återbäringen idag och vilken roll skulle den kunna spela?

Bengt Strömberg är pensionerad nationalekonom som arbetat inom KF i drygt 30 år. Han har varit chefredaktör för Kooperatören och under 17 år assistent till KFs koncernledning. Till KFs 100-årsjubileum skrev han tillsammans med Eric Giertz boken ”Samverkan till egen nytta”, som skildrar konsumentkooperationens historia i Sverige.

Katarina Friberg är historiker och disputerade vid Växjö universitet 2005 på avhandlingen ”Workings of Co-operation”, en jämförande studie av konsumentkooperativ organisation i Sverige och Storbritannien 1860 till 1970. Hon är en av få forskare i Sverige som är aktiv inom kooperationsområdet.

Hämta dokumentet: Kooperationens resa i tid och rum — Frågan om återbäringen