Kooperationen i Sverige

Några intressanta fakta

  • De 22 största kooperativa idédrivna företagen i Sverige omsätter ca 200 miljarder kronor per år.
  • De 22 största kooperativa företagen omfattar 13 miljoner medlems- eller ägarskap.
  • De 22 största kooperativa företagen sysselsätter ca 63 000 personer.
  • Kooperationen i Sverige omfattar nästan 40 000 företag, varav ca 7 500 ”nykooperativa” företag.
  • Antalet kooperativ ökade med 47 procent 1998–2008, jämfört med aktiebolag som ökade med 27 procent.
  • I de 22 största kooperativa företagen är andelen kvinnor i styrelserna nästan 40 procent, jämfört med ca 24 procent i börsnoterade bolag.

Lista över företagen

Hos Svensk Kooperation ser du en förteckning av de hundra största ekonomiska föreningarna, kooperativa företagen och ömsesidiga företagen.

Vi är kooperationen i Sverige

Kooperationen i Sverige

www.coompanion.se
www.folksam.se
www.fonus.se
www.hsb.se
www.kf.se
www.kfo.se
www.lantmannen.com
www.lrf.se
www.ok.se
www.riksbyggen.se
www.skoopi.coop
www.weeffect.se