Hur fungerar en personalkooperativt driven förskola i Rinkeby?

Onsdagen den 17 november kl 18.00 – 19.00 är du välkommen till ett möte på Zoom:

Hur fungerar en personalkooperativt driven förskola i Rinkeby? 

Rinkeby är ett bostadsområde, som enligt polisen klassas som ett särskilt utsatt område.

Trollängens personalkooperativ startade 1996 och är en förskola med fokus på lek och språklighet. Vilket innebär att svenska språket tillsammans med de 53 barnens olika modersmål utgör deras grundutbildning. Förskolan vill vara den bästa språngbrädan för framtida världsmedborgare.

Folkmängden i Rinkeby uppgår till 16 154 år 2017 och andelen invånare som är utrikes födda är cirka 61,1 procent respektive cirka 91,3 procent med utländsk bakgrund. De två vanligaste födelsekontinenterna för personer med utländsk bakgrund år 2017 var Afrika och Asien.

Carina Lätt som är ordförande för den nystartade föreningen SKOFO – Sveriges kooperativa förskolor kommer att intervjua rektor Susanne Arkevret om för- och nackdelarmed att bedriva en kooperativ förskola i ett socialt utsatt område.

Mer om Trollängens personalkooperativ kan du läsa på http://www.trollangenspersonal.se/

Du är välkommen att lyssna och delta i mötet digitalt via Zoom. Länk till mötet är:

https://us02web.zoom.us/j/84362795385