Diskussion om kooperativens framtid inom förskolan i Stockholm

  • Tid: 2019-05-22 18:00
  • Föreläsare: Carina Lätt
  • Plats: "Åttingen" på Reimersholme

De fristående förskolornas medlemsorganisationer startade en gång för att representera kooperativen inom förskolan, men vem för deras talan idag?

OBS! Anmälan till info@chefskonsulten.se

”Kooperativ, fristående förskolor, idéburna skolor, vinstdrivande företag, icke vinstdrivande företag, vinstbegränsning, aktiebolag, idéella föreningar och stiftelse.” Vad står de olika orden för, och hur påverkar diskussioner och beslut kooperativens framtid inom förskolan?

Målgrupp

Förskolechefer inom kooperativen i Stockholms län. Vilka gärna får ta med sig en förälder från styrelsen alternativt en lokal politiker. Max 40 deltagare. Datum: 22 alt 23 maj.

Upplägg

  • Kl 18:00 Inledning av moderator Carina Lätt.
  • Kl 18:15–18:45 Intervju med representanter från kooperativen på scen.
  • Kl 18:45–19:30 Rundabordssamtal och inventering av frågor till panelen (frågorna skrivs ner på blädderblockspapper).
  • Kl 19:30–20:30 Paneldiskussion med bl a Marita Öberg-Molin och Mattias Wepsä.
  • Kl 20:30 Avslut och sammanfattning.

OBS! Anmälan till info@chefskonsulten.se

Hämta dokumentet: Diskussion om kooperativens framtid inom förskolan i Stockholm