Vad kan vi förvänta oss av KF i en framtid där kooperationen blir viktigare än någonsin?

  • Tid: 2019-01-20 22:18
  • Föreläsare: Ann-Kristine Johansson
  • Plats: HSB-salen, Fleminggatan 41, Stockholm

Ann-Christin Johansson, Coop Värmland.

I en orolig omvärld och en tid där sanningar omvärderas kan de stabila kooperativa värderingarna vara viktiga för att hitta en ny tillit till varandra och till samhället.

Ann-Kristine Johansson har under större delen av sitt vuxna liv varit en del av den stora kooperativa familjen. Idag är Anki ordförande i Konsum Värmland och vice ordförande i KF och har också varit aktiv i Coompanion både som ordförande i Värmlandskooperativen och på riksplanet. Hon startade sitt yrkesliv inom jordbruk och har hunnit både facklig verksamhet och varit riksdagsledamot 1994–2004 med särskilt ansvar för jord, skog och energifrågor.

Dessutom har hon varit starkt engagerad i Nordiska frågor och i stort jobbat med allt som ligger oss kooperativa vänner nära.

Varmt välkomna att lyssna till denna brinnande kooperatör!

Föreläsningen är kostnadsfri.

Relaterade poster