Strindberg som kooperatör

  • Tid: 2017-05-08 19:00
  • Föreläsare: Jan Olsson
  • Plats: Coop-huvudkontor, Englundavägen 4, Solna, lokal: Kryddpackeriet, plan 1

August Strindberg var kooperatör. Det framgår i flera av hans böcker. Arbetarna kan bli ekonomiskt oberoende genom att samverka i kooperativa föreningar menade Strindberg. Han pläderade för kooperativt boende, konsumtionsföreningar och arbetskooperativ.

Jan Olsson har haft flera uppdrag inom europeisk och svensk kooperation och social ekonomi. Han har ett särskilt intresse för utveckling av nytt kooperativt och socialt företagande, EUs regionalpolitik och den sociala dialogen. Jan är ordförande i REVES, ett europeiskt nätverk för samarbete mellan social ekonomi och kommuner. Han är styrelsemedlem i SEFEA, ett finansieringsinstitut för social ekonomi och f.d. vice ordförande i Cecop och Social Economy Europe. Han har även varit ledamot av EUs ekonomiska och sociala kommitté och EUs expertgrupp för socialt företagande. I Sverige var han ansvarig för europafrågor inom Kooperativa Institutet och vice ordförande i Coompanion under några år. Har skrivit ett par böcker om social ekonomi.

Hämta dokumentet: Strindberg som kooperatör