Slussen — Ett framtids- och ett historieperspektiv

Slussen
  • Tid: 2019-04-15 14:27
  • Föreläsare: Amelie Rosengren m fl
  • Plats: Stadsgården 8, Slussen

Hur kommer det framtida Slussen att te sig och hur har Slussen sett ut historiskt?

Vi kommer att röra oss mellan åtskilliga århundraden när vi har Slussen som huvudtema för vårens sista möte:

Vi börjar med en presentation i Slussenprojektet i visningslokalerna på Stadsgården 8. Därefter blir det en historisk tillbakablick. Allt avslutas med en härlig räkmacka med öl/vatten i KF bibliotekets lokaler till det facila priset av 50:-/medlem.

Tre huvudskäl anges till att Slussen byggs om. Efter över 80 år var Slussen utsliten och behöver byggas om. Varje århundrade sedan 1600-talet har platsen för Slussen byggts om för att anpassas till tidens krav. Nu byggs den femte Slussen på samma plats.

Risken för översvämningar i Stockholm och Mälardalen minskar när kapaciteten att släppa ut vatten femdubblas i och med ombyggnaden. Samtidigt säkras vattentillgången för de cirka två miljoner personer som får sitt dricksvatten från Mälaren.

Ett tredje skäl är att man vill skapa en ny mötesplats, som är anpassad för vår växande stad och region.

Författaren och Kooperativa vänner-medlemmen Amelie Rosengren avslutar mötet genom att ge oss en kort historisk tillbakablick på Slussen. Hon har nyligen utkommit med en lättsam deckare som utspelar sig på Slussen med titeln ”Slussen eller kommissarie Frank Holms huvudvärk”.