SKB, Stockholms största privata hyresvärd med 93 000 medlemmar

 

Se filmen: Vid Kooperativa Vänners besök på SKB den 23 april 2024, informerade vd Ingrid Gyllfors om hur föreningen fungerar, nycklar till varför  SKB är tämligen unika i sin storlek i Sverige och hur de arbetar med att utveckla föreningen framåt.

Här kan du ta del av av filminspelningen från hennes föredrag.

Stockholms Kooperativa Bostadsförening, SKB, bildades för över hundra år sedan och har idag nära 93 000 medlemmar som tillsammans äger föreningen.