Sista striden för Coop

  • Tid: 2015-05-04 18:00
  • Föreläsare: Nils Eric Näslund
  • Plats: Fleminggatan 41 i Stockholm (HSB-salen entréplan)

Om Nils Eric Näslund

Nils Eric Näslund kommer att gå igen huvuddragen i sin bok ” Sista striden för Coop”, skriven tillsammans med Björn Edsta.

Nils Eric Näslund

Boken innehåller bl.a. en genomgång av de 25 senaste årens ekonomiska resultat i KF och följdverkningarna av dessa. Vidare görs en prognos till 2020 för Coop, baserad på lite olika antaganden om försäljningsutveckling och förändringar i marknadsandelar. Nils Eric kommer också att kommentera föregående års ekonomiska utfall för Coop Sverige AB och de större föreningarna.

Boken kommer att finnas för inköp, försedd med dedikation och ett förmånligt extrapris.
Nils Eric Näslund har arbetat i dagligvarubranschen sen 1969, och bl.a. varit VD för Livsmedelshandlarna och DLF.

Hämta dokumentet: Sista striden för Coop