Riksdagspartier debatterar kooperationen på ABF den 4 sept

Riksdagspartier debatterar:
Kooperation – framtidens företagsform?

Välkommen till årets mest spännande debatt! Lagom till valet ges nu en möjlighet att ta del av hur våra riksdagspartier ser på kooperationen och dess möjligheter.
Den kooperativa företagsformen har funnits i Sverige mer än 100 år men det är sällan den hamnar i fokus för diskussion och politik.
Ledande politiska toppnamn som varit med i bl.a. jobb- och ekonomidebatter på SVT har tackat ja till medverkan.

 

Per Bolund (mp) Berit Högman (s) Ulla Andersson (v)
Penilla Gunther (kd) Gunnar Andrén (fp)

Tillfrågade som vi inväntar svar från:
Martin Ådahl (C) Tomas Tobé (M)

 

Moderator:
Eva Nordström (näringspolitisk chef på KFO)

KLF och Klubb64, föreningar som Kooperativa Vänner samarbetar med är också inbjudna till debatten. Samarrangemang med ABF Stockholm

Tid: 4 september kl. 16.00

Plats: ABF-huset Stockholm, Sveavägen 41 (troligen Z-salen men lokal anvisas på plats)

Anmälan: Arrangemanget är gratis! Anmälan obligatorisk. Frågor och anmälan till Michael Hagström (070 24 59 591) E-post: michael.hagstrom@kf.se
 

Se som pdf