Riksbyggen är till för att lösa behov

Riksbyggen
är till för att lösa behov

 

Leif Lindeär Vd för Riksbyggen. Han har en lång kooperativ karriär bakom sig och har varit föreningschef för konsumentföreningen Svea samt förbundsdirektör på KF.

”Riksbyggen är till för att lösa behov genom en god affär – konkurrenterna gör en bra affär på behoven” säger Leif. Med kooperativet som verktyg kan vi tillsammans åstadkomma nya lösningar på framtiden problem och behov. Riksbyggen utvecklar idag hela bostadsområden utifrån människors behov. Miljömässig hållbarhet har också fått ett större fokus under senare årtionden.

Tid: Onsdagen den 21 januari kl. 16.00
Kaffe finns från 15.30

Plats: Riksbyggen, Kungsbron 21 i Stockholm (någon från styrelsen finns vid receptionen) 

Föreläsningen är gratis.
Anmälan obligatorisk och antalet platser begränsat!

Michael Hagström, 010 743 26 21, michael.hagstrom@kf.se

 
Kooperativa Vänner – ideell förening för kooperativ idé och historia

Föreningen Kooperativa Vänner stödjer kunskapsutveckling och intresse för kooperativ historia, verksamhet, idé och värderingar. Det sker genom föresläsningar, dokumentation, utställningar och utdelning av det årliga Vänpriset. Föreningens intresse gäller kooperation i vid mening med allt från etablerade kooperativa företag till ny kooperation.www.koopvanner.se

Bilaga: 91.pdf