Från Örebro till Nairobi

  • Tid: 2011-04-13 16:00
  • Föreläsare: Lennart Hjalmarson
  • Plats: Vi startar med kaffe 15.30 och föreläsning 16.00 Konferensplan 4, KF-huset, Slussen, ankomstregistrering sker i KFs reception, lokal: Norrbotten

Lennart Hjalmarson nyligen pensionerad, chef för ”Kooperation Utan Gränser”, med ett brett och mångårigt engagemang inom svensk konsumentkooperation, bl.a. som föreningschef och vice vd i KF.

Föreläsningen är gratis. Anmälan obligatorisk.