NYHETSBREV # 5 -2016

Påminnelse om föreläsning nu på onsdag 11 maj!

KFs basmöbler – en materialiserad idé?

Kersti Sandin och Lars Bülow är några av de mest tongivande personerna i svensk möbelhistoria, brett representerade som formgivare, utbildare och entreprenörer sedan lång tid. Båda utbildades på Konstfack under 1970-talet och startade därefter en gemensam karriär som inredningsarkitekter, möbelformgivare och designentreprenörer. Tillsammans bildade paret 1992 designmöbelföretaget Materia som de drev fram till 2011. De har fått ett stort antal priser och utmärkelser och finns representerade i samlingarna hos bl.a. Nationalmuseum i Stockholm och Röhsska Museet i Göteborg.

Kersti har innehaft ett flertal centrala uppdrag och styrelseposter bl.a. på Svenskt Tenn,  Kulturdepartementet och Prins Eugens Waldemarsudde. Är sedan 2013 adjungerad professor i design med inriktning rumsgestaltning på Carl Malmsten Furniture Studies vid Linköpings universitet och doktorand i design inom Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet.

Lars har utöver sitt arbete som formgivare varit verksam som entreprenör och företags-ledare i möbel- och inredningsbranschen, senast som VD för möbelföretaget Lammhults.
Han verkar idag som fristående konsult i varumärkes- design- och ledarskapsutveckling.

Kersti och Lars engagerade sig i 1970 och 80-talets designdebatt med lösningar och tankar om samspelet mellan funktion, estetik och kvalitet i den nya tidens möbler. I samband med lanseringen av KF:s basmöbler 1978 fick de uppdraget att i en utställning presentera möbel-serien i KF-huset. Två år senare ritade de karmstolen ”Bas”, det vinnande förslaget i KF:s idétävling för etapp två i utvecklingen av basmöbelsortimentet.

Lars kommer i övergripande drag berätta om KF:s unika projekt och fundera kring begreppet ”basmöbel” i dess samtida kontext. Prata historiska förebilder, som ”vackrare vardagsvara” och ”skönhet för alla”, modernism och rationalitet i konsumentkooperationen.

Tid: Onsdagen 11 maj kl. 16.00
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, lokal: Erlander-rummet, 1tr
Föreläsningen är gratis. Anmälan obligatorisk och antalet platser begränsat!
Anmäl dig på Kooperativa Vänners Hemsida (Föreläsningar) eller till Michael Hagström,  010 743 26 21, michael.hagstrom@kf.se

 

Vår vän Olof Moback har gått bort !

Vi har mottagit beskedet att vår vän och hedersmedlem Olof Moback har gått bort 97 år gammal. Beskedet var inte helt oväntat men ändå mycket tråkigt. Olle var en stor kooperatör, en stor ideolog och teoretiker med en mycket charmig, speciell personlighet. Han ägnade en stor del av sin kraft åt att utreda och fundera kring konsumentkooperationens strukturproblem. Han föreslog i sin mest kända skrift ”Dynamisk struktur” från 1960 hur rörelsen skulle rationaliseras. 

Anledningen till att Olle en gång blev vår förenings hedersmedlem var att han som sista uppgift i aktiv ålder byggde upp ett museum på Vår Gård i Saltsjöbaden. Museet och utställningen han tog fram handlade om KF och konsumentkooperationens historia. Kring museet bildades föreningen ”Konsumentkooperativa museets vänner” som senare förvandlades till att bli vår förening.

 

 

Bilaga: 107.pdf