NYHETSBREV # 4 -2019

FÖRELÄSNING MED KAI BLOMQVIST

HUR GÖR EN KOOPERATÖR

  – Gängse råd en eventuell konsumentkooperativ framtid

TID: Onsdagen den 23 oktober kl.17.00. Kaffe serveras från 16.30

PLATS: Hörsalen Folksam, Bohusgatan 14, Stockholm.

”Kai Blomqvist blir anställd i kooperationen 1961, får arbeta under en chef, Klas Back, som personifierar det konsumentkooperativa sättet att driva ett företag, och Kai blir alltmer intagen av rörelsens idé. Så hamnar han i Kooperativa institutet som har uppgiften att öka allmänhetens kunskap om kooperation. Där arbetar han tillsammans med föreståndaren Sven-Åke Böök som är kooperationens ledande ideolog och främsta drivkraft bakom den tidens dynamiska utveckling av forskning om kooperation, inte bara i Sverige utan också internationellt. Boken innehåller ett slags biografier över tre kooperatörer, kan man säga, och som kunde ha blivit en gedigen skildring av en företeelse som nu förtjänar allt större uppmärksamhet. /…/Man får hoppas att forskare ägnar denna viktiga period för konsumentkooperationen – andra halvan av 1900-talet – en betydligt djupare analys, och sannare.”

(Texten ovan är i sin helhet hämtad från bokens baksida)

Vi bifogar ett Programblad!

Anmäl dig på Kooperativa Vänners Hemsida (Föreläsningar) eller till Christina Rosengren, annachristina@telia.com senast den 20 oktober.

KOOPERATIVA VÄNNERS NYA HEMSIDA

Vår nya moderniserade hemsida är nu lanserad. Du hittar den precis som tidigare på adressen: www.koopvanner.se. 

Den nya hemsidan är anpassad så att den nu är mer användarvänlig när du vill läsa den med din smartphone eller surfplatta. Passa på att gå in och bekanta dig med den nya hemsidan. Om du har några synpunkter eller förslag på ytterligare förbättringar så hör gärna av dig till oss. Du gör detta lämpligen genom att skicka ett mail till vår Webmaster Christina Rosengren:  annachristina@telia.com

Under hösten kommer vi att komplettera hemsidan med ytterligare historiskt material som ännu inte har flyttats över från vår gamla hemsida.

PROGRAM NOVEMBER OCH DECEMBER

Vi planerar ytterligare 2 aktiviteter under hösten, i november och december.

Vi återkommer snarast möjligt med information om dessa båda aktiviteter.