NYHETSBREV # 4 -2017

Välkommen tillbaka till en ny säsong med Kooperativa Vänner!

I detta Nyhetsbrev hittar du hela höstsäsongens program, som innehåller några mycket intressanta aktiviteter! Du kan också läsa mer om de olika de olika aktivisterna på vår hemsida under flikenFöreläsningar.

Passa på att anmäla dig till de olika aktiviteterna redan nu eftersom antalet platser är begränsade.Du anmäler dig enklast via hemsidan / Föreläsningar.

Möt Sissela Kyle och författarna till historien om Svenska Hem

SVT:s dramaserie "Fröken Frimans Krig" med Sissela Kyle i huvudrollen har slagit alla publikrekord. En ny säsong av dramatiseringen kommer på SVT.

Verklighetens fröken Friman hette Anna Whitlock. Under hennes ledning startade en handfull kvinnor mot alla odds en egen kooperativ affär, Svenska Hem, mitt i Stockholm. Det var en protest mot dyr och dålig mat. Men det var också ett sätt att ge kvinnor självförtroende och makt i en tid då de varken hade egna pengar eller rösträtt.

Idag ska Sissela Kyle berätta om rollen som fröken Friman och det roliga arbetet med TV-serien.

Journalisterna Monika Björk och Eva Kaijser berättar om den spännande historien i verkligheten; om Anna Whitlock och hennes vänner, om butikerna, rösträtten och de svenska kvinnornas kamp för jämlikhet.

Tid: 26 september kl. 17.00 (Matnyttigt mingel efteråt) Plats: HSB-salen, Fleminggatan 41 i Stockholm.

Anmäl dig på Kooperativa Vänners Hemsida (Föreläsningar) eller till Michael Hagström,

010 743 26 21, michael.hagstrom@kf.se

Se också bifogat programblad!

Kooperationens resa i tid och rum – frågan om återbäringen

Katarina Friberg och Bengt Strömberg diskuterar återbäringens roll i konsumentkooperativ idé och praktik. Hur återbäringens innebörd och betydelse förändrats i och med utvecklingen av den konsumentkooperativa rörelsen i Sverige. Utgångspunkten är deras gemensamma kapitel i forskningsantologin "Civilsamhället i det transnationella rummet” som gavs ut i januari i år (European Civil Society Press). Antologin behandlar hur idéer förflyttats och förändrats över tid och rum och hur de förstås i olika sammanhang.

De konsumentkooperativa idéerna, med sitt ursprung i England, har spritts till många länder, anammats och förändrats. Återbäringen är en central princip i den kooperativa ekonomin men dess betydelse har förändrats i tider av kraftig expansion och i tider av underskott? Vilken roll spelar återbäringen idag och vilken roll skulle den kunna spela?

Bengt Strömberg är pensionerad nationalekonom som arbetat inom KF i drygt 30 år. Han har varit chefredaktör för Kooperatören och under 17 år assistent till KF:s koncernledning.

Till KF:s 100-årsjubileum skrev han tillsammans med Eric Giertz boken "Samverkan till egen nytta", som skildrar konsumentkooperationens historia i Sverige.

Katarina Friberg är historiker och disputerade vid Växjö universitet 2005 på avhandlingen "Workings of Co-operation", en jämförande studie av konsumentkooperativ

organisation i Sverige och Storbritannien 1860 till 1970. Hon är en av få forskare i Sverige som är aktiv inom kooperationsområdet.

Tid: 19 oktober kl. 17.00 (Kaffe serveras innan) Plats: Coop Center i Solna,Multirummet/Konsumentföreningen

Anmäl dig redan nu på Kooperativa Vänners Hemsida (Föreläsningar) eller till Michael Hagström, 010 743 26 21, michael.hagstrom@kf.se

Möt Folksams VD Jens Henriksson

Kooperativa Vänner inbjuder – i samarbete med KLF och Klubb 64

Kort om Folksam inför vårt möte

Folksam är ett av Sveriges ledande bolag inom försäkringar och pensionssparande med cirka 3 900 anställda. Av delårsöversikten för Folksamgruppen totala premievolym för första halvåret 2017 framgår att den totala premievolymen uppgick till 33 211 miljoner kronor. Tillväxten kommer främst från den kollektiva tjänstepensionsaffären, inte minst KPA Pension.

Trafikforskning

Folksam hanterar över 50 000 trafikskador varje år och bedriver en omfattande trafikforskning för att spara liv och bidra till en säkrare trafik. Forskarna presenterar fakta om bilmodellers krocksäkerhet, studerar olyckor och dokumenterar inblandade bilar. Nya bilmodeller granskas enligt Folksams säkerhets- och miljökrav.

Klimat och etik

Folksam var ett av de första 19 försäkringsbolagen i världen som skrev under FN:s miljöåtagande för försäkringsbolag 1996. Tio år senare blev man det första svenska bolag som klimatkompenserade sin verksamhet.

Folksam lägger stor kraft på att påverka de företag man äger aktier i genom sina etiska placeringskriterier och bolagsstyrning. Att förvalta över 400 miljarder kronor, som Folksam gör, ger en rejäl tyngd i möjligheterna att påverka bolagen i rätt riktning när det kommer till viktiga hållbarhetsfrågor.

Vitbok om pensionsgapet

Kvinnor får ca 65 000 kronor mindre i pension om året än männen. Det framgår av den vitbok som Folksam i år lanserat för tredje året i rad. Vitboken analyserar läget för det svenska pensionssystemet, dess utmaningar och behovet av nödvändiga förändringar för att Sverige ska kunna fortsätta leverera pensioner i världsklass. Centralt i årets upplaga är det stora pensionsgapet mellan män och kvinnor.

Tid: 15 november kl. 16.00 (Kaffe serveras innan) Plats: Folksams hörsal på Bohusgatan 14i Stockholm.

Anmäl dig redan nu på Kooperativa Vänners Hemsida (Föreläsningar) eller till Michael Hagström, 010 743 26 21, michael.hagstrom@kf.se

Öppet hus på KF:s arkiv och bibliotek

Med anledning av att KF:s bibliotek och arkiv under året funnits i 90 år bjuder vi in till en specialvisning av arkiv, bibliotek och samlingar. Vi kommer bjuda på en händelserik eftermiddag med visningar, gröt och skinkmacka, tipsrunda och ett lotteri. KF:s arkiv och bibliotek har hunnit samla på sig mycket material genom åren. Biblioteket har litteratur om KF som företag, en stor samling utopier, svensk och internationell litteratur om kooperation/konsumentkooperation. I arkivet finns fotografier, föreningsmaterial, tidningsklipp, annonser, affischer, filmer och mycket mer. Dessutom finns en stor föremålssamling med förpackningar, reklam, kassar/påsar, skor, kläder, butiksföremål mm. På KF:s hemsida KF.se kan man söka i bibliotekets katalog CoopCat med ca. 24 000 poster. Där finns en blogg med spännande historiska berättelser. Där finns också ett digitalt ”Historiskt uppslagsverk” som är ett utmärkt hjälpmedel att orientera sig i konsumentkooperationens rika historia. Samlingarna är relevanta för många bl.a. anställda, konsumentföreningar, historiker, ekonomer, samhällsvetare, idéhistoriker, designer, arkitekter, reklamare, konstnärer, författare, forskare, studenter, media osv.

Tid: 7 december kl. 15.00 Plats: Stadsgården 10, plan 2 Slussen

Anmäl dig senast den 5 december på Kooperativa Vänners Hemsida (Föreläsningar) eller till Michael Hagström, 010 743 26 21, michael.hagstrom@kf.se

Medlemsavgift 2017.
Vi saknar fortfarande en del betalningar av medlemsavgiften för 2017. Om du inte betalt hoppas vi att du gör det så snart som möjligt!

Betala till Kooperativa Vänners Plusgiro: 47 47 21-8. Medlemsavgiften för 2016 är SEK 200 enligt beslut på föreningsstämman förra året.

OBS:Glöm inte ange ditt namn i rutan för OCR – nummer/meddelanden eller på Plusgiroavin. Ange helst också din mail adress så via kan stämma av och eventuellt uppdatera medlemsregistret.

Inspelade föreläsningar

Det är vår ambition att spela in så många föreläsningar som möjligt, så att de som inte har tillfälle att närvara har chans att lyssna efteråt.

Du hittar alla inspelade föreläsningar på Kooperativa Vänners hemsida under DOKUMENTATION / FÖRELÄSNINGAR.

Bilaga: 125.pdf