NYHETSBREV # 4 – 2015

I detta Nyhetsbrev hittar du föjlande information:

1. Aktuella Föreläsningar

2. Den nya styrelsen

3. Medlemsavgiften 2015

4. Föreläsningar och intervjuer på Hemsidan och YouTube

Aktuella föreläsningar

Sonat Burman – Olsson

Vi vill passa på att påminna om föreläsningen med Coop´s Vd Sonat Burman – Olsson på Coop´s huvudkontor i Solna, torsdagen 16 april kl.15.30

Läs mer under sidan Föreläsningar och anmäl dig senast den 10 april.  OBS: Antalet platser är begränsat till 50.

Sista striden för Coop” – Nils Eric Näslund.

 Välkommen till HSB; Fleminggatan 41, måndagen den 4 maj kl.16.00

 Nils Eric Näslund kommer att gå igenom huvuddragen i sin bok ”Sista striden för Coop ” som han skrivit tillsammans med Björn Edsta.

Läs mer under sidan Föreläsningar. Anmälan är obligatorisk och antalet platser är begränsat, så passa på nu! HSB kommer att bjuda på fika från 15.30

Den nya styrelsen

Vid föreningens Årsmöte/stämma den 11 mars valdes en ny styrelse enligt följande::

Ordförande
Stig-Håkan Lindhé 

Ordinarie ledamöter
Michael Hagström
Christina Möller
Carola Forsvik
Gun-Britt Mårtensson
Anders Engström (Nyval)
Torbjörn Wessman (Nyval) 

Suppleant
Rune Herder

Vi vill samtidigt passa på att tacka de avgående styrelseledamöterna Lars Jacobsson och Johan Thidell för det förtjänstfulla arbete de lagt ner för föreningen.

Medlemsavgiften

Vi saknar fortfarande ett antal medlemsavgifter. Hör du till dem som ännu inte betalt 2015 års medlemsavgift vill vi passa på och påminna om detta.

Betala till Kooperativa Vänners Plusgiro: 47 47 21 – 8

Medlemsavgiften för 2015 är SEK 200 enligt beslut på Föreningsstämman förra året.

OBS: Om du betalar via Internet glöm inte ange ditt namn i rutan för OCR – nummer/meddelanden. Ange helst också din mail adress så via kan stämma och eventuellt uppdatera Medlemsregistret.

Föreläsningar och intervjuer på Hemsidan och YouTube

Vi har nu börjat publicera de inspelningar vi gjort av många av våra föreläsningar samt ett antal intervjuer med ”kooperativa profiler”. Du hittar dessa inspelningar under sidan Dokumentation.

Inspelningarna publiceras i sin helhet och i oredigerad form via YouTube. Målsättningen är att vi skall ha publicerat samtliga gjorda inspelningar innan sommaren.

Du kan givetvis också titta på inspelningarna direkt via YouTube med din dator eller om du har tillgång till en ”smart-TV”.Inspelningarna hittar på i vårt ”YouTube bibliotek” med sökadressen: Kooperativa Vänners förening. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .

 

I