NYHETSBREV # 3 -2017

Föreläsning: ”Strindberg som kooperatör”

Tid: måndagen den 8 maj 2017 kl. 17:00 –  19:00 (Kaffe serveras från 16:30)

Föreläsare: Jan Olsson

Plats: Coop-huvudkontor, Englundavägen 4, Solna, lokal: Kryddpackeriet, plan1

Strindberg som kooperatör
August Strindberg var kooperatör. Det framgår i flera av hans böcker. Arbetarna kan bli ekonomiskt oberoende genom att samverka i kooperativa föreningar menade Strindberg. Han pläderade för kooperativt boende, konsumtionsföreningar och arbetskooperativ.

Jan Olsson har haft flera uppdrag inom europeisk och svensk kooperation och social ekonomi. Han har ett särskilt intresse för utveckling av nytt kooperativt och socialt företagande, EU:s regionalpolitik och den sociala dialogen. Jan är ordförande i REVES, ett europeiskt nätverk för samarbete mellan social ekonomi och kommuner. Han är styrelsemedlem i SEFEA, ett finansieringsinstitut för social ekonomi och f.d. vice ordförande i Cecop och Social Economy Europe. Han har även varit ledamot av EU:s ekonomiska och sociala kommitté och EU:s expertgrupp för socialt företagande. I Sverige var han ansvarig för europafrågor inom Kooperativa Institutet och vice ordförande i Coompanion under några år. Har skrivit ett par böcker om social ekonomi.

Föreläsningen är gratis men anmälan är obligatorisk och antalet platser begränsat!

Anmäl dig på Kooperativa Vänners Hemsida (Föreläsningar) eller till Michael Hagström, 010 743 26 21, michael.hagstrom@kf.se

Se också bifogat programblad!

Konstloppis

Välkommen till konstloppis den 3 maj kl. 16.30 i rum Konsumentföreningen på Coop Center i Solna.
Konstföreningen och Kooperativa Vänner säljer ut ett drygt 100-tal tavlor som donerats av KF. Priserna är mycket konkurrenskraftiga, ca 50 – 300 kr med något undantag.
Betalning sker med Swish eller till plusgiro. Inga kontanter.
Alla, såväl medlemmar som övriga, är välkomna. Intäkterna delas mellan Konstföreningen och Kooperativa Vänner.

Den nya styrelsen

Vid föreningen stämma den 21 mars valdes följande styrelse.

Ordförande
Anders Engström (Nyval 1 år)

Ordinarie ledamöter
Michael Hagström (Vald till 2018)

Stig-Håkan Lindhé (Nyval 2 år)
Christina Möller (Vald till 2018)
Carola Forsvik (Vald till 2018)
Gun-Britt Mårtensson (Omval 2 år)
Torbjörn Wessman (Omval 2 år)

Suppleanter
Christina Rosengren (Nyval 1 år)

Jan Edén (Nyval 1år)

Vid styrelsens konstituerande möte beslutades följande:

Michael Hagström kvarstår som sekreterare och Gun-Britt Mårtensson som Vice ordförande.
Torbjörn Wessman tar över posten som kassör efter Anders Engström.

Stig-Håkan Lindhé har på egen begäran avgått som ordförande. Han kommer att fortsätta i rollen som Webmaster med ansvar för hemsidan, nyhetsbrev och medlemsmatrikel.

Bengt U Strömberg kommer att fortsätta som adjungerad till styrelsen.

 

Rune Herder

Vid stämman avgick Rune Herder, på egen begäran, som suppleant i styrelsen.

Rune är en av initiativtagarna till föreningen och styrelsen vill tacka Rune för den ovärderliga insats han gjort för Kooperativa Vänner.

Rune avtackades officiellt vid stämman och samtidigt meddelade styrelsen att den beslutat utse Rune till hedersmedlem och hedersledamot av styrelsen.

Vänpriset 2016.                                                                                                       

Vid Föreningsstämmans mottog Arbetskooperativet Solidaritet(ABIS) Vänpriset för 2016.

ABIS är kooperativet startat av volontärer som fixar jobb till asylsökande och därmed stärker deras möjligheter att få uppehållstillstånd, försörjning och delaktighet i Sverige.   

Du kan läsa mer om ABIS på hemsidan under VÄNPRISET.

Lyssna också på Vänprisföreläsningen: ”Arbetskooperativet Solidaritets historia och verksamhet”. Du hittar denna på hemsidan under DOKUMENTATION / FÖRELÄSNINGAR.

Medlemsavgift 2017.

Vi saknar fortfarande en del betalningar av medlemsavgiften för 2017. Om du inte redan betalt hoppas vi att du gör det så snart som möjligt!

Betala till Kooperativa Vänners Plusgiro: 47 47 21-8. Medlemsavgiften för 2016 är SEK 200 enligt beslut på föreningsstämman förra året.

OBS:Glöm inte ange ditt namn i rutan för OCR – nummer/meddelanden eller på Plusgiroavin. Ange helst också din mail adress så via kan stämma av och eventuellt uppdatera medlemsregistret.

 

Inspelade föreläsningar

Det är vår ambition att spela in så många föreläsningar som möjligt, så att de som inte har tillfälle att närvara har chans att lyssna efteråt.

Du hittar alla inspelade föreläsningar på Kooperativa Vänners hemsida under DOKUMENTATION / FÖRELÄSNINGAR.

Vi har under den senaste tiden lagt in 3 nya inspelningar. Utöver ABIS Vänprisföreläsning som nämnts ovan så kan du nu hitta de andra 2 föreläsningarna som genomförts i år:

·         Ann-Kristine Johansson: ”Vad kan vi förvänta oss av KF i en framtid där kooperationen blir viktigare än någonsin?” (22 februari)

·         Gordon Hahn: ”Hur samhällsutmaningar leder till nya kooperativa lösningar” (15 april)

Bilaga: 124.pdf