NYHETSBREV # 2 -2017

Föreningsstämma 2017.

Välkommen till Föreningsstämma 2017!                                                                             Medlemmar och intresserade hälsas välkomna till ordinarie föreningsstämma.

Tid: Tisdagen den 21 mars 2017.

Plats: Coop Center, Englundavägen 4, 171 88 Solna, lokal ”Konsumentföreningen” på bottenplan

Program:
17.00 Årsmöte

17.45 Utdelning av 2016 års vänpris till Arbetskooperativet Solidaritet – ABIS.

18.00 Föreläsning av representanter från pristagaren ABIS.

18.45  Middag

Middagen har planerats av Christina Möller och består av Vårlamm på Toves vis. Till efterrätt serveras rabarberdessert med vaniljsås. Självkostnadspriset för maten är 220:- inklusive 1 glas vin eller alkoholfritt alternativ. Om så önskas kan du köpa mer vin (1 glas) eller öl (50cl) för 50 kr.
Glöm inte att anmäla dig enligt ett av följande alternativ, senast onsdagen den 15 mars!

–          Jag vill bara vara med på årsmötet

–          Jag vill vara med på både årsmöte och middag

Vi uppskattar om du betalar in kostnaden för middagen i förskott till Kooperativa Vänners Plusgiro 47 47 21-8. Vänligen angeditt namn och ”Årsmöte” i rutan för OCR-nummer/meddelanden.

Motioner:ska vara oss tillhanda senast onsdagen 15 mars.
Anmälan och motion lämnas till Michael Hagström, 010-743 26 21, KF Bibliotek Plan 2 Stadsgården 10. 116 45 Stockholm. michael.hagstrom@kf.se

Dagordning för Föreningsstämman bifogastill detta Nyhetsbrev (Se bifogat Word dokument!) 

Årsredovisning för 2016 samt ett förslag till stadgeändringkommer att publiceras på föreningens Hemsida veckan innan Årsmötet. Handlingarna kommer också att mailas ut till medlemmarna.

Medlemsavgift 2017.
Om du inte redan gjort det är det nu dags att betala in medlemsavgiften för 2017.

Betala till Kooperativa Vänners Plusgiro: 47 47 21-8. Medlemsavgiften för 2016 är SEK 200 enligt beslut på föreningsstämman förra året.

OBS:Glöm inte ange ditt namn i rutan för OCR – nummer/meddelanden eller på Plusgiroavin. Ange helst också din mail adress så via kan stämma av och eventuellt uppdatera medlemsregistret.

 

Vänpriset 2016.                                                                                                                    Kooperativa Vänpriset2016 går till Arbetskooperativet Solidaritet – ABIS. 

ABIS är kooperativet startat av volontärer som fixar jobb till asylsökande och därmed stärker deras möjligheter att få uppehållstillstånd, försörjning och delaktighet i Sverige.                                         Pappan i en gömd trebarnsfamilj som bodde i en bil i ett ouppvärmt garage ville inte bara ta emot hjälp av volontärerna – han ville jobba för pengarna. Då grundades arbetskooperativet ABIS. Kooperativets kunder blev volontärerna och deras bekanta som fick hjälp med allt möjligt inom Rut- och Rot-tjänster och pappan i den gömda familjen anställdes för detta.                                                                                        Genom anställning stärktes möjligheterna till uppehållstillstånd och idag har den här familjen uppehållstillstånd. Barnen har repat sig och går i skolan.  Modellen har nu kommit många fler till del. Ytterligare 50 personer har fått uppehållstillstånd tack vare jobben i ABIS. Förutom anställning blir också alla som arbetar i ABIS medlemmar och är med och utbildas och styr i kooperativet.                                                                                                                                                                                      Idag har ABIS 21 anställda och filialer har startat i Stockholm, Malmö, Kristinehamn, Umeå, Åmål, Alingsås och Orust. Trollhättan är under uppbyggnad. Kooperativet har numera också ett antal företag och föreningar som anlitar dem.                                                                                                               Läs mer på: http://wp.arbetskooperativetsolidaritet.se

 

 

Bilaga: 119.docx