NYHETSBREV # 1 – 2018

Vi vill önska alla våra medlemmar ett riktigt Gott Nytt År och välkommen till ett nytt verksamhetsår med Kooperativa Vänner!

Här kommer årets första Nyhetsbrev!

I detta Nyhetsbrev vill vi informera om 5 saker:  

– Föreläsningar / Medlemsaktiviteter under 1:a halvåret 2018   

– Årsmöte / Föreningsstämma  torsdagen den 8 mars       

– Medlemsavgifter 2018           

– Ändrade kontaktuppgifter  

– Inspelade Föreläsningar

 

PROGRAM 1:a HALVÅRET 2018

Februari

Sara Begner – om den nya ”Vår Kokbok”

Tid:Tisdag 20 februari kl. 17.30 (Kaffe serveras innan)
Plats: Coop center, Englundavägen 4 i Solna, lokal: Multirummet även kallat Konsumentföreningen

Sara är kock, näringsterapeut och näringsfysiolog med ett förflutet som tv-kock (Saras kök och Toppform). Sedan januari 2008 är hon Coops stora matinspiratör, matkreatör och Provkökschef.

Under Saras ledning har "Vår kokbok" utvecklats och moderniserats med ett starkt fokus på lust och inspiration. Kokboken från 2017 är pietetsfullt reviderad. Den är förnyad samtidigt som den behåller sitt klassiska uppdrag som grundkokbok, en modern och lustfylld folkbildare. Alla kan laga god och nyttig mat.

Se också bifogad PDF

Mars

Årsmöte / Föreningsstämma  torsdagen den 8 mars    

Program: Årsmötesförhandlingar, Utdelning av 2017 års Vänpris, Föreläsning av vänpristagaren samt Middag.                                                                                                        

Vi återkommer  i början av februari med kallelse och detaljprogram. Detta kommer att mailas till alla medlemmar samt publiceras på hemsidan.                                                               

April

Mikael Åbom – om Fonus

Tid:Tisdag 17 april 17.00 (Kaffe serveras från 16.30)
Plats: Fonuskontor, Magnus Ladulåsgatan 65.

”Fonus är inget vanligt företag. Vi ägs gemensamt av 2 300 föreningar och organisationer runt om i landet. All vinst återinvesteras i verksamheten. Fonus bildades en gång för att motverka de höga priserna på marknaden och än idag verkar vi prisdämpande. Resultatet är att begravningar i Sverige är betydligt billigare än i många andra länder.

Många förknippar namnet Fonus med begravningar. Fonus är ett varumärke i Fonuskoncernen som i sin tur äger flera varumärken, bland annat Familjens jurist och Fondkistan. Det gemensamma målet för hela Fonuskoncernen är att göra människors vardag tryggare och vara ett stöd i beslut som rör livets stora frågor.”

Maj

Slussen. Ett framtids- och ett historieperspektiv

Tid: Onsdagen den 16 maj klockan 16.00

Plats: Stadsgården 8

OBS: Antalet platser är begränsat till 30 (Först till kvarn gäller!)

Hur kommer det framtida Slussen att te sig och hur har Slussen sett ur historiskt?

Vi kommer att röra oss mellan åtskilliga århundraden när vi har Slussen som huvudtema för vårens sista möte.

Vi börjar med en presentation i Slussenprojektet i visningslokalerna på Stadsgården 8. Därefter blir det en historisk tillbakablick.                                                                                              

Tre huvudskäl anges till att Slussen byggs om.  Efter över 80 år var Slussen utsliten och behöver byggas om. Varje århundrade sedan 1600-talet har platsen för Slussen byggts om för att anpassas till tidens krav. Nu byggs den femte Slussen på samma plats.                  

Risken för översvämningar i Stockholm och Mälardalen minskar när kapaciteten att släppa ut vatten femdubblas i och med ombyggnaden.  Samtidigt säkras vattentillgången för de cirka två miljoner personer som får sitt dricksvatten från Mälaren.                                                     

 Ett tredje skäl är att man vill skapa en ny mötesplats, som är anpassad för vår växande stad och region.

Författaren och Kooperativa vänner-medlemmen Amelie Rosengren avslutar mötet genom att ge oss en kort historisk tillbakablick på Slussen. Hon har nyligen utkommit med en lättsam deckare som utspelar sig på Slussen med titeln ”Slussen eller kommissarie Frank Holms huvudvärk”.

Se också bifogad PDF

Detaljprogram och anmälningar

Detaljprogram för de olika föreläsningarna / medlemsaktiviteterna publiceras i god tid på föreningens hemsida under rubriken FÖRELÄSNINGAR.

Ca 1 månad före varje aktivitet kommer vi också att maila ut en inbjudan till alla medlemmar.

Föreläsningen är gratis. Anmälan obligatorisk och antalet platser begränsat!                    

Anmäl dig på Kooperativa Vänners Hemsida (Föreläsningar) eller till Michael Hagström, 010 743 26 21, michael.hagstrom@kf.se

MEDLEMSAVGIFTER 2018

Om du inte redan gjort det så är det nu dags att betala in medlemsavgiften för 2018. Medlemsavgiften för 2018 är oförändrat 200: – enligt beslut av Föreningsstämman förra året.  Betala till Kooperativa Vänners Plusgiro: 47 47 21-8.                                                               

OBS: om du betalar via Internet glöm inte att ange namn i rutan för OCR-nummer /                         meddelanden.

ÄNDRADE KONTAKTUPPGIFTER

Om du ändrat några av dina kontaktuppgifter (adress, e-mail adress eller telefonnummer) är vi tacksamma om du meddelar oss detta på mail: styrelsen@koopvanner.se

INSPELADE FÖRELÄSNINGAR

Det är vår ambition att spela in så många föreläsningar som möjligt, så att de som inte har tillfälle att närvara har chans att lyssna efteråt.

Du hittar alla inspelade föreläsningar på Kooperativa Vänners hemsida under DOKUMENTATION / FÖRELÄSNINGAR.

Bilaga: 130.pdf

Bilaga: 130_2.pdf