Nya samhällsutmaningar leder till nya kooperativa lösningar

  • Tid: 2017-04-05 19:00
  • Föreläsare: Gordon Hahn
  • Plats: Coop-huvudkontor, Englundavägen 4, Solna. Lokal: Konsumentföreningen

Bland kvällens ämnen:

  • En ny konsumentkooperation och producentkooperation?
  • Hur organiseras verksamheter kooperativt för att möta nedläggningar, migration, miljöutmaningar och andra aktuella samhällsutmaningar.
  • Är en ny kooperativ global rörelse på gång i kölvattnet av kollaborativa ekonomins utmaningar?

Gordon Hahn är grundare av och VD för SERUS, ett medarbetarägt företag som grundas i de kooperativa värderingarna. Gordon var anställd på Kooperativa Institutets Brysselkontor vilket ombildades till SERUS 2002 och han har sedan dess ansvarat för verksamheten med syfte att förbättra förutsättningar för den sociala ekonomin i Sverige.

Gordon är dessutom förtroendevald ordförande för Coompanion Sverige och verkar policyförändrande på nationell nivå för förbättrade förutsättningar för kooperativa, sociala och idéburna företag. Gordon är även utsedd expert från Sverige i EU-kommissionens expert-grupp om socialt företagande och social ekonomi – GECES.

Hämta dokumentet: Nya samhällsutmaningar leder till nya kooperativa lösningar