Gemenskap inom kooperationen viktigt för nye HSB-ordföranden

Gemenskap inom kooperationen viktigt för nye HSB-ordföranden

 Möt Johan Nyhus på Zoom, tisdagen den 28 september kl 18.00!

Johan Nyhus valdes till ny förbundsordförande för HSBs riksförbund i mitten av maj i år.

Han är 51 år, gift och har fyra barn.

Under 13 år jobbade Johan i Göteborgs stadshus, varav sex år som kommunalråd (s) med ansvar för trafik- och infrastrukturfrågor. Under alla sina år i stadshuset jobbade han med bostadsfrågor och samhällsplanering.

Sedan 15 års-åldern har Johan varit engagerad i folkrörelser och föreningsliv på olika sätt. I början av 1990-talet gick han på Brunnsviks folkhögskola där han bland annat läste där kooperationskunskap som skolämne, vilket inte är så vanligt.

Inför mötet med Kooperativa Vänner vill Johan gärna lyfta vikten av gemenskap inom kooperationen, men också de utmaningar och möjligheter kooperationen har framöver.

I ett alltmer individuellt samhälle där mycket bygger på konkurrens och självförverkligande, kan det vara svårt att se kooperationens gemensamma kraft. Men framtidens utmaningar inom inte minst hållbarheten, både den som rör klimat och miljö, men också vår sociala hållbarhet kommer kräva gemensamma och – som Johan ser det – mer kooperativa lösningar.

Johan Nyhus efterträdde Anders Lago som varit tio år på posten som förbundsordförande.

Du är välkommen att lyssna och delta i samtalet digitalt via Zoom. Länk till mötet är:

https://us02web.zoom.us/j/83604353283

Om du inte varit inne på Zoom tidigare, prova gärna att klicka på länken redan nu för att kolla hur verktyget Zoom fungerar och kolla att din kamera och mikrofon funkar.

Är du osäker på tekniken kring Zoom, kontakta gärna Torbjörn Wessman, t.wessman@ownit.nu eller telefon 070-643 17 42!