Mikael Åbom om Fonus

  • Tid: 2018-04-17 17:00
  • Föreläsare: Mikael Åbom
  • Plats: Fonus kontor, Magnus Ladulåsgatan 65

”Fonus är inget vanligt företag. Vi ägs gemensamt av 2 300 föreningar och organisationer runt om i landet. All vinst återinvesteras i verksamheten. Fonus bildades en gång för att motverka de höga priserna på marknaden och än idag verkar vi prisdämpande. Resultatet är att begravningar i Sverige är betydligt billigare än i många andra länder.

Många förknippar namnet Fonus med begravningar. Fonus är ett varumärke i Fonuskoncernen som i sin tur äger flera varumärken, bland annat Familjens jurist och Fondkistan. Det gemensamma målet för hela Fonuskoncernen är att göra människors vardag tryggare och vara ett stöd i beslut som rör livets stora frågor.”

Kaffe serveras från 16:30.

Hämta dokumentet: Mikael Åbom om Fonus