Kvinnor som kämpar för kooperation och jämställdhet fick Kooperativa Vänpriset 2021

https://youtu.be/qmoK47S4tgYCamilla Lundberg Ney Camilla Lundberg Ney tv och Petra Pilawa th mottog Kooperativa Vänpriset av Anders Engström i samband med föreningens årsmöte den 15 mars 2022

Petra Pilawa och Camilla Lundberg Ney tilldelas 2021-års vänpris av Kooperativa Vänner. Med kooperativ övertygelse och starkt engagemang utvecklar Petra Pilawa och Camilla Lundberg Ney föreningen Svensk Kooperation. De bygger ett kunskapscentrum, sprider kooperativa idéer och driver opinionsbildning.

Petra Pilawa har som chef för kooperativa utveckling inom LRF drivit de kooperativa idéerna till att bli ett än viktigare inslag i verksamheten. Kooperation, jämställdhet, ideell sektor, ledarskap, opinionsbildning och folkbildning är nyckelord för Petra Pilawa. Hon har förmåga att förklara kooperativa frågor och få med sig människor.

För Camilla Lundberg Ney är det kooperation, jämställdhet, internationell folkbildning, maktanalys och samhällsförändring. I arbetet på biståndsorganisationen We Effect gäller analysen mångdimensionell fattigdom med brist på resurser, möjligheter, hälsa, inflytande, makt, frihet, utbildning och fysisk säkerhet. Camilla Lundberg Ney har sagt att det gäller
”att tänka det otänkta”.

Petra Pilawa och Camilla Lundberg Ney är verksamhetschefer på föreningen Svensk Kooperation. En paraplyorganisation öppen för alla kooperativa och ömsesidiga företag i Sverige. Den bildades 2017 av LRF, KF, HSB och Fremia och samlar producent- konsument- och bostadskooperationen samt de ömsesidiga företagen.

Som verksamhetschefer på Svensk Kooperation arbetar Petra Pilawa och Camilla Lundberg Ney tätt tillsammans med allt ”från ax till limpa”. Unika utbildningar och erfarenhetsutbyten, möten med politiker, kunskapsutveckling, kommunikation och opinionsbildning. Syftet är att främja den kooperativa företagsformen och skapa gynnsammare villkor för de kooperativa och ömsesidiga företagen.

Med ödmjukhet och lyhördhet i samspel med kooperativ övertygelse och starkt engagemang utvecklar Petra Pilawa och Camilla Lundberg Ney föreningen Svensk Kooperation. De bygger ett kunskapscentrum, sprider kooperativa idéer och driver opinionsbildning.
Därför får Petra Pilawa och Camilla Lundberg Ney 2021 års kooperativa vänpris.