Kooperativa sektorn växer – motsvarar tio procent av svensk BNP!

Välkommen till årets första Zoom-möte 2021:

Kooperativa sektorn växer – motsvarar tio procent av svensk BNP!

Möt Petra Pilawa, verksamhetschef, Svensk Kooperation,

torsdagen den 21 januari 2021 kl 18.00

Visste du att de 100 största kooperativa företagen och de största ömsesidiga företagen omsatte nära 500 miljarder kronor under förra året? Det motsvarar cirka 10 procent av Sveriges BNP!

Petra Pilawa, verksamhetschef, Svensk Kooperation, kommer att redogöra för några av Svensk Kooperations senaste rapporter om den kooperativa sektorn. Man har bl a tittat på antalet nystartade kooperativa företag de senaste 10 åren och tagit fram en rapport om de 100 största kooperativa företagen.

De 100 största kooperativa och ömsesidiga företagen förra året hade en sammanlagd omsättning på 491 miljarder kr och cirka 100 000 anställda!

Kunskap om kooperation och ömsesidiga företag är tyvärr inte självklara inslag i vare sig gymnasieskolan eller inom akademisk utbildning.

Det visar Svensk Kooperations rapport ”Var finns kooperationen i utbildningar?” som analyserat ämnesbeskrivningar och kursplaner för grundskolan, gymnasiet samt högskolor och universitet. Resultatet visar att undervisning om kooperativa och ömsesidiga företag idag är obefintlig inom hela utbildningsväsendet.

Med denna rapport som grund har man tagit fram en handlingsplan för hur kooperationen ska får en plats inom bl a den akademiska sfären.

Svensk Kooperation är en viktig opinionsbildare för den kooperativa företagsformen. Initiativtagare är LRF, KF, HSB, och Arbetsgivarföreningen KFO. Syftet är att sprida kunskap och att bidra till att modernisera bilden av kooperativt företagande.

Du är välkommen att lyssna och delta digitalt via Zoom. För att vara med, klickar du på länken:

https://us02web.zoom.us/j/82350202073

Om du inte varit inne på Zoom tidigare, prova gärna att klicka på länken redan nu för att kolla hur verktyget Zoom fungerar och kolla att din kamera och mikrofon funkar.

Är du osäker på tekniken kring Zoom, kontakta gärna Torbjörn Wessman, t.wessman@ownit.nu eller telefon 070-643 17 42!