Kooperativ reklam och propaganda under svenskt 1930-tal

  • Tid: 2018-10-23 17:00
  • Föreläsare: Elin Gardeström
  • Plats: KF:s arkiv och bibliotek

Elin Gardeström Lektor i Journalistik vid Södertörns högskola ger en föreläsning med utgångspunkt från sin nyutkomna bok, ”Reklam och propaganda – under svenskt 1930-tal”, 2018. Ett helt kapitel ägnas åt KF och kooperativ reklam.

Om man vill ta del av Elins publikation innan föredraget så finns den tillgänglig här.

Hämta dokumentet: Kooperativ reklam och propaganda under svenskt 1930-tal