KOOPERATÖRER I VÄRLDEN – kooperativ handel, bistånd och rättvisehandel

  • Tid: 2010-09-15 16:00
  • Föreläsare: Katarina Friberg
  • Plats: Konferensplan 4, KF-huset, Slussen, ankomstregistrering sker i KF:s reception

Ett föredrag och en diskussion om kooperatörers verkan i världen:

Det kommer att handla om kolonial- varuhandel, export av kooperativt tillverkade produkter, IKA:s diskussioner om internationell kooperativ handel, biståndsfrågor och slutligen kooperationens engagemang i dagens rättvisehandel.

Finns det kopplingar mellan tanken om ett internationellt kooperativt utbyte av varor och dagens rättvisehandelsrörelse?

Var kooperatörer tidigt övertygade om att handel istället för eller i kombination med bistånd, var den rätta vägen för en utjämning av förhållandena mellan de gamla industriländerna och de före detta kolonierna? Vad symboliserar rättvisemärkta produkter i en kooperativ butik idag?

Föreläsningen är gratis. Anmälan obligatorisk.

Om Katarina Friberg

Född 1974, historiker, disputerade vid Växjö universitet 2005 på avhandlingen ”Workings of Co-operation”, en jämförande studie av konsument-kooperativ organisation i Sverige och Storbrittanninen 1860 till 1970. Hon har precis avslutat ett projekt om rättvishandel och konsumentkoop-eration på Södertörns högskola. Projektet finansierades av Vetenskaps-rådet. Katarina är även styrelsemedlem i föreningen Kooperativa Vänner.