Vad kan vi förvänta oss av KF i en framtid där kooperationen kan bli viktigare än någonsin?

  • Tid: 2017-02-22 18:15
  • Föreläsare: Ann-Kristine Johansson
  • Plats: HSB-salen, Fleminggatan 41, Stockholm

I en orolig omvärld och en tid där sanningar omvärderas kan de stabila kooperativa värderingarna vara viktiga för att hitta en ny tillit till varandra och till samhället. Ann-Kristine Johansson har under större delen av sitt vuxna liv varit en del av den stora kooperativa familjen.

Idag är Anki ordförande i Konsum Värmland och vice ordförande i KF och har också varit aktiv i Coompanion både som ordförande i Värmlandskooperativen och på riksplanet. Hon startade sitt yrkesliv inom jordbruk och har hunnit både facklig verksamhet och varit riksdagsledamot 1994-2004 med särskilt ansvar för jord, skog och energifrågor. Dessutom har hon varit starkt engagerad i Nordiska frågor och i stort jobbat med allt som ligger oss kooperativa vänner nära.

Varmt välkomna att lyssna till denna brinnande kooperatör!

Anmälan obligatorisk och antalet platser begränsat.

Hämta dokumentet: Vad kan vi förvänta oss av KF i en framtid där kooperationen kan bli viktigare än någonsin?