Kooperation, varför så okänd?

  • Tid: 2015-10-06 18:00
  • Föreläsare: Jan Edén
  • Plats: HSB, Fleminggatan 41 i Stockholm (HSB-salen entréplanet)

Om Jan Edén

Jan Edén arbetar på KFO som ansvarig för Svensk Kooperation och näringspolitiska frågor.

Jan Edén

Han har även en roll att skapa och underhålla relationer med närliggande organisationer och samarbetspartners för att på bästa sätt ta tillvara våra medlemmars intressen. Jan har en bakgrund inom kommunikationsbranschen, både som anställd och egenföretagare. Och har jobbat många år med idéburna uppdragsgivare. Dessutom arbetat på Domus i Karlstad.

De kooperativa idéerna ligger i tiden men den kooperativa företagsformen är okänd för många. Det ska projektet ”Svensk kooperation” ändra på. Initiativet Svensk Kooperation har som mål att sätta de kooperativa företagens villkor på den politiska agendan och stärka deras konkurrenskraft och affärsmöjligheter. Och att visa att de kooperativa företagen är en viktig del av näringslivet i Sverige. De primära målgrupperna för projektet Svensk kooperation är politiker, opinionsbildare och media. Man vill också ge medlemmar, anställda och allmänheten en mer relevant bild av den kooperativa företagsformen.

Hämta dokumentet: Kooperation, varför så okänd?