KF idag och i framtiden

  • Tid: 2015-09-15 16:00
  • Föreläsare: Tommy Ohlström
  • Plats: Coop Center, Solna

I ett gemensamt arrangemang inbjuder KLF Stockholm, Kooperativa Vänner och Klubb64 dig att komma till Coops huvudkontor för att lyssna till KF:s vd Tommy Ohlström.

Tommy Ohlström

Tommy Ohlström är vd för KF. Han har särskilt ansvar för förbundsutvecklingen och ägarstyrningen i KF.Förändringen har skett mot bakgrund av att det nya bolaget Coop Sverige AB som styr och samordnar dagligvaruverksamheten inom Coop. VD för Coop Sverige är som tidigare aviserats Sonat Burman Olsson som närmast kommer från en roll som finansdirektör och vice vd för ICA gruppen AB. Genom förändringarna har KF blivit renodlad ägarorganisation med fokus på ägarstyrning och förbundsutveckling.

Tommy Ohlström har haft en mycket viktig och drivande roll i arbetet som lett fram till samarbetsavtalet och Coop Sverige AB och han har därmed knutit starka band till de konsumentföreningar som äger KF. Vi är mycket glada att Tommy tar sig tid och ställer upp och berättar för våra medlemmar, som ju har haft kooperationen som arbetsgivare stora delar av sitt liv, och som fortsatt har ett stort engagemang till sitt gamla företag. Vi tror att det kommer bli ett stort intresse för träffen, vi kan ta max 50 personer så kasta dig på telefonen och ring något av nedanstående nummer och anmäl dig, eller E-posta din anmälan till klf@kf.se senast den 9 september. KF har lovat att bjuda på kaffe efter informationen.

Hämta dokumentet: KF idag och i framtiden