KF:s basmöbler — En materialiserad idé?

  • Tid: 2016-05-11 18:00
  • Föreläsare: Lars Bülow
  • Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, lokal: Erlander-rummet, 1tr

Kersti Sandin och Lars Bülow är några av de mest tongivande personerna i svensk möbelhistoria, brett representerade som formgivare, utbildare och entreprenörer sedan lång tid. Båda utbildades på Konstfack under 1970-talet och startade därefter en gemensam karriär som inredningsarkitekter, möbelformgivare och designentreprenörer. Tillsammans bildade paret 1992 designmöbelföretaget Materia som de drev fram till 2011. De har fått ett stort antal priser och utmärkelser och finns representerade i samlingarna hos bl.a. Nationalmuseum i Stockholm och Röhsska Museet i Göteborg.

Kersti har innehaft ett flertal centrala uppdrag och styrelseposter bl.a. på Svenskt Tenn, Kulturdepartementet och Prins Eugens Waldemarsudde. Är sedan 2013 adjungerad professor i design med inriktning rumsgestaltning på Carl Malmsten Furniture Studies vid Linköpings universitet och doktorand i design inom Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet.

Lars har utöver sitt arbete som formgivare varit verksam som entreprenör och företags-ledare i möbel- och inredningsbranschen, senast som VD för möbelföretaget Lammhults. Han verkar idag som fristående konsult i varumärkes- design- och ledarskapsutveckling.

Kersti och Lars engagerade sig i 1970 och 80-talets designdebatt med lösningar och tankar om samspelet mellan funktion, estetik och kvalitet i den nya tidens möbler. I samband med lanseringen av KF:s basmöbler 1978 fick de uppdraget att i en utställning presentera möbel-serien i KF-huset. Två år senare ritade de karmstolen ”Bas”, det vinnande förslaget i KF:s idétävling för etapp två i utvecklingen av basmöbelsortimentet.

Lars kommer i övergripande drag berätta om KF:s unika projekt och fundera kring begreppet ”basmöbel” i dess samtida kontext. Prata historiska förebilder, som ”vackrare vardagsvara” och ”skönhet för alla”, modernism och rationalitet i konsumentkooperationen.+

Hämta dokumentet: KF:s basmöbler -- En materialiserad idé?