Hur kooperativa organisationer stod emot covid-19 i USA

Se youtubefilmen om hur åtta kooperativa organisationer i USA stod emot Covid-19 genom att prioritera arbetarnas behov!