Hur gör en kooperatör?

Hur gör en kooperatör
  • Tid: 2019-10-23 16:30 - 18:00
  • Föreläsare: Kai Blomqvist
  • Plats: Folksams hörsal, Bohusgatan 14, Stockholm

– Gängse råd för en eventuell konsumentkooperativ framtid.

 

”Kai Blomqvist blir anställd i kooperationen 1961, får arbeta under en chef, Klas Back, som personifierar det konsumentkooperativa sättet att driva ett företag, och Kai blir alltmer intagen av rörelsens idé. Så hamnar han i Kooperativa institutet som har uppgiften att öka allmänhetens kunskap om kooperation. Där arbetar han tillsammans med föreståndaren Sven-Åke Böök som är kooperationens ledande ideolog och främsta drivkraft bakom den tidens dynamiska utveckling av forskning om kooperation, inte bara i Sverige utan också internationellt. Boken innehåller ett slags biografier över tre kooperatörer, kan man säga, och som kunde ha blivit en gedigen skildring av en företeelse som nu förtjänar allt större uppmärksamhet. /…/Man får hoppas att forskare ägnar denna viktiga period för konsumentkooperationen – andra halvan av 1900-talet – en betydligt djupare analys, och sannare.”

(Texten ovan är i sin helhet hämtad från bokens baksida)

Tid: Onsdagen den 23 oktober kl. 17.00. Kaffe serveras från 16.30
Plats: Hörsalen Folksam, Bohusgatan 14, 106 60 Stockholm

Anmäl dig senast den 20 oktober!