Möt Folksams VD Jens Henriksson

  • Tid: 2019-01-20 22:13
  • Föreläsare: Jens Henriksson
  • Plats: Folksams hörsal på Bohusgatan 14 i Stockholm

Kooperativa Vänner inbjuder – i samarbete med KLF och Klubb 64

Kort om Folksam inför vårt möte

Folksam är ett av Sveriges ledande bolag inom försäkringar och pensionssparande med cirka 3 900 anställda. Av delårsöversikten för Folksamgruppen totala premievolym för första halvåret 2017 framgår att den totala premievolymen uppgick till 33 211 miljoner kronor. Tillväxten kommer främst från den kollektiva tjänstepensionsaffären, inte minst KPA Pension.

Trafikforskning

Folksam hanterar över 50 000 trafikskador varje år och bedriver en omfattande trafikforskning för att spara liv och bidra till en säkrare trafik. Forskarna presenterar fakta om bilmodellers krocksäkerhet, studerar olyckor och dokumenterar inblandade bilar. Nya bilmodeller granskas enligt Folksams säkerhets- och miljökrav.

Klimat och etik

Folksam var ett av de första 19 försäkringsbolagen i världen som skrev under FN:s miljöåtagande för försäkringsbolag 1996. Tio år senare blev man det första svenska bolag som klimatkompenserade sin verksamhet. Folksam lägger stor kraft på att påverka de företag man äger aktier i genom sina etiska placeringskriterier och bolagsstyrning. Att förvalta över 400 miljarder kronor, som Folksam gör, ger en rejäl tyngd i möjligheterna att påverka bolagen i rätt riktning när det kommer till viktiga hållbarhetsfrågor.

Vitbok om pensionsgapet

Kvinnor får ca 65 000 kronor mindre i pension om året än männen. Det framgår av den vitbok, som Folksam i år lanserat för tredje året i rad. Vitboken analyserar läget för det svenska pensionssystemet, dess utmaningar och behovet av nödvändiga förändringar för att Sverige ska kunna fortsätta leverera pensioner i världsklass. Centralt i årets upplaga är det stora pensionsgapet mellan män och kvinnor.

Relaterade poster