Coop ska vara den goda matkraften i Sverige

Möte med Coops vd Magnus Johansson den 25 maj 2019

Kooperativ vänners möte med Magnus Johansson, vd, Coop Sverige, var kort, informativt och hoppingivande.
Den övergripande visionen är att Coop ska vara den goda matkraften i Sverige.
Han konstaterade inledningsvis att huvudfokus dels ligger på att växa för att skapa lönsamhet, dels på att man ska samarbeta inom kooperationen – för första gången.
Han sammanfattade nuläget på marknaden i sex punkter:
1. Marknaden är stabil med låga tillväxttal. För Coops del beror det bl a på att man inte är tillräckligt bra inom området färdigmat.
2. Storhandeln på nätet ökar. Det sparar tid för kunden och man slipper bära.
3. Pris och kampanjer har blivit allt viktigare.
4. Vikten av geografiska lägen har ökat, något man blundat för tidigare.
5. Det är svårt att ändra invanda beteenden. Det märktes bl a när man öppnat en ny Coopbutik i Eslöv.
6. Onlinetillväxten ökar.
Magnus Johansson framhöll fyra viktiga områden, som man koncentrerar sig på:
• Kundmötet. Vi ska ha branschens bästa kundbemötande inom tre år, det är viktigt att framhålla att våra kunder är ägare
• Matglädje/inspiration
• Lätt att hitta
• Butiksmiljön

Trendbrott!
Ett historiskt trendbrott är att man i april i år öppnade fler butiker än man stängde. Coop satsar stort på online. Oneline är ännu inte lönsamt, men kommer inom kort att utgöra 10-15 procent av omsättningen.
Det är avgörande att skapa lojalitet inom online för att på lång sikt behålla kunder totalt sett, menade Magnus Johansson.
Kunder handlar mer i Coops fysiska butiker om de är nöjda e-handelskunder hos coop.se. Vi har ännu inte uppnått samma marknadsandel online som vi har i fysisk butik och gör därför ett flertal satsningar under året för att accelerera tillväxten.
Magnus Johansson informerade om det nya affärsområdet ” Kommersiellt erbjudande”.
Syftet är att stötta och förstärka samtliga försäljningsinitiativ och driva tillväxten inom Coop. Affärsområdet ska samla alla kommersiella erbjudanden och en viktig del blir att analysera kunddata för att utveckla personifieringen i Coops kommunikation, med attraktiva och relevanta erbjudanden till alla kunder.
En annan positiv nyhet är att man kommer att starta en Coop-skola där man främst ska satsa på chefer och säljledare

Hållbarhet
Att satsa på hållbarhet är lika viktigt som andra affärsbeslut, framhöll Magnus Johansson.
Vi har fått flera prestigefulla utmärkelser inom hållbarhet, bland annat utsågs Coop till Sveriges mest hållbara varumärke i Sustainable Brand Index år 2018. Änglamark är en stor tillgång och varumärket står för närmare hälften av Coops utbud av ekologiska produkter.
Magnus Johansson kommenterade också det aktuella köpet av danskägda Nettos 163 butiker i Sverige. 110 av dem med egenägda fastigheter. Med detta köp ökar man marknadsandelen med 2 procents. Framför allt är det viktigt att få ökade marknadsandelar i Göteborg och Malmöområdet.

Magnus Johansson omgiven av ordförande Anders Engström och Christina Möller