2022 års Vänpris till Hälsorum Offerdal

2022 års Vänpris utdelades i samband med Kooperativa Vänners årsmöte den 22 mars 2023.

Anders Engström, avgående ordförande, överlämnade priset till Ulrika Hellström, t f verksamhetschef, Hälsorum Offerdal.