2015 ÅRS FÖRSTA NYHETSBREV

Här kommer årets första Nyhetsbrev. Vi i Styrelsen vill samtidigt passa på att önskar Dig en god fortsättning på det nya året!

I detta Nyhetsbrev hittar du information om 4 saker:

–          Medlemsavgiften för 2015

–          Föreläsning av Leif Linde, Vd Riksbyggen (OBS: Redan onsdagen den 21 januari)

–          Årsmöte/Föreningsstämma 2015

–          Vänpriset 2014 

Medlemsavgiften för 2015

Det är nu dags att betala in medlemsavgiften för 2015. Vi kommer att skicka ut inbetalningskort tillsammans med kallelsen till Föreningsstämman. Om du betalar via Internet så kan Du ju med fördel redan nu betala in Din medlemsavgift.

Betala till Kooperativa Vänners Plusgiro: 47 47 21 – 8

Medlemsavgiften för 2015 är SEK 200enligt beslut på Föreningsstämman förra året.

OBS: Om du betalar via Internet glöm inte ange ditt namn i rutan för OCR – nummer/meddelanden. Ange helst också din mail adress så via kan stämma och eventuellt uppdatera Medlemsregistret. 

Föreläsning av Leif Linde, Vd Riksbyggen

RIKSBYGGEN ÄR TILL FÖR ATT LÖSA BEHOV

Leif Linde är Vd för Riksbyggen. Han har en lång kooperativ karriär bakom sig och har varit föreningschef för konsumentföreningen Svea samt förbundsdirektör på KF.

”Riksbyggen är till för att lösa behov genom en god affär – konkurrenterna gör en bra affär på behoven” säger Leif. Med kooperativet som verktyg kan vi tillsammans åstadkomma nya lösningar på framtiden problem och behov. Riksbyggen utvecklar idag hela bostadsområden utifrån människors behov. Miljömässig hållbarhet har också fått ett större fokus under senare årtionden.

Tid:Onsdagen den 21 januari kl. 16.00
Kaffe finns från 15.30

Plats: Riksbyggen, Kungsbron 21 i Stockholm (någon från styrelsen finns vid receptionen) 

Se också bifogade PDF fil!
Föreläsningen är gratis.
Anmälan obligatorisk och antalet platser begränsat!

Michael Hagström, 010 743 26 21, michael.hagstrom@kf.se

 
Årsmöte/Föreningsstämma 2015

Kooperativa Vänner kommer att hålla Föreningsstämma onsdagen den 11 mars.

Plats: Coop Center i Solna. Tid: ca 15.30 (Preliminärt)

Vi återkommer i början av februari med kallelse, program och exakt tid.

BOKA REDAN NU IN DEN 11/3, så att du har möjlighet att komma på Årsmötet.

Vänpriset 2014

Styrelsen har beslutat att tilldela 2014 års Vänpris till Mikael Robertsson och Per Baummann för insatser inom miljöområdet. Du kan läsa motiveringen under fliken ”Vänpriset” på föreningens Hemsida. Mikael och Per kommer att ta emot priset på Årsmötet den 11/3.

 

Föreningen Kooperativa Vänner stödjer kunskapsutveckling och intresse för kooperativ historia, verksamhet, idé och värderingar. Det sker genom föresläsningar, dokumentation, utställningar och utdelning av det årliga Vänpriset. Föreningens intresse gäller kooperation i vid mening med allt från etablerade kooperativa företag till ny kooperation.www.koopvanner.se

Bilaga: 92.pdf