Coops mönsterbutik i Burton-on-the-water

Kooperativa vänner hos den engelska kooperationen

Kooperativa vänner fyller 25 år i år. Detta har celebrerats med en studieresa till Manchester 9-12 maj. Resan omfattade besök på Co-operatives UK, d v s Storbritanniens KF, på pionjärernas museum i Rochdale, föreningsstämma i The Midcounties Co-operative, landets största konsumentförening, och avslutningsvis besök i föreningens flaggskepp i Bourton-on-the-Water.

Ed Mayo

Co-operatives UK är Storbritanniens kooperativa paraplyorganisation. Här samlas hela den kooperativa rörelsen ”from fashion to football”, som Ed Mayo, generalsekreterare för Co-operatives UK, sammanfattade verksamheten.

I Co-operatives UK ingår Co-operative College som utbildar både sina landsmän och många andra nationers kooperatörer. Simon Parkinson, rektor och vd för Co-operative college, gav en överblick över Co-operative Schools Networks arbete och över den snabba utvecklingen av kooperativa skolor som skett under det senaste decenniet. Ett alternativ till alla kommersiella business schools! Co-operative College firar i år 100 årsjubileum!

Rochdale

I Rochdale, ca två mil nordöst om Manchester, ligger Rochdale Pioneers Museum.

Här öppnades den första kooperativa butiken av de 28 Rochdalepionjärerna den 21 december för 175 år sedan, dvs 1844. Pionjärerna var män som arbetade i traktens ylleindustri under vidriga arbetsförhållanden. Även kvinnor och barn var tvungna att arbeta – till lägre lön än männen – för att få ekonomin att gå ihop. Barnen hade ofta de farligaste jobben. Detta ledde till många olyckor, ofta med dödlig utgång.

Maten var ofta förfalskad. Mjölet utspätt med krita, havregrynen med fin sand, osten utdrygad med vatten och för att den skulle se gul ut, fick den en tillsats av kopparpulver.

Mjöl, havregryn, socker och smör var just de produkter man tillhandahöll när butiken startade. Liksom i Sverige reagerade konkurrenterna genom att hindra leverantörerna att sälja varor till co-op. Detta stoppade inte pionjärerna som på slingriga vägar gick fram och tillbaka till Manchester för att kunna köpa varor. Transportmedlet var en skottkärra. En sträcka på drygt två mil i vardera riktningen.

Pionjärerna fastslog sju grundprinciper 1844, som i stort sett gäller även idag.

Ordförande Anders Engström med de sju kooperativa grundprinciperna

Gun-Britt M Carola F

Två kooperativa eldsjälar besöker Rochdalemuseet

Tack Gun-Britt Mårtensson och Carola Forsvik för att ni gjorde resan möjlig!

Midcounties Co-operative Society

Midcounties Co-operative Society har sin årliga stämma på ett slott mitt i föreningens verksamhetsområde. Gruppen från Kooperativa vänner hade privilegiet att från första parkett vara observatörer på stämman.

Stämman samlade 600 av föreningens ca 700 000 medlemmar. Vem som helst som vill och kan delta gör det. Valet av förtroendevalda sker elektroniskt vid ett tidigare tillfälle.

Det fanns också möjlighet att följa dagens händelser oneline och att ställa frågor till ansvariga chefer.

En festlig stämning rådde. Kongresslokalen kantades av utställningar som speglade föreningens vittomfattande verksamhet och föreningens kooperativa historia!! Butikerna är kärnan, men man är också verksam inom bl a energi, post, barnomsorg, hälsa och begravningar.
Dagen innehöll mycket information från de olika verksamhetsgrenarna illustrerat med korta videoinslag. Stort utrymme gavs för frågor från de engagerade förtroendevalda.

Flaggskeppsbutik

Kooperativa vänners studieresa avslutades med ett besök i Bourton-on-the-Water, där Midcounties Co-operatives mönsterbutik öppnade 2017.

Här satsar man stort på lokalt producerade råvaror: Fisk, färskt kött, vilt, ost, ägg, bröd o s v. Sortimentet med färdiglagad fryst vardags- och festmat är omfattande. Med devisen ”Try before you buy” genomförs matdemonstrationer av välutbildade matkreatörer. Och varje månad ordnas matlagningskurser för medlemmarna.

Miljömedvetandet är högt. Frukt och grönt packar man i bruna papperspåsar. Medlemmarna uppmanas att ta med egna plast- eller glastråg för lösviktsköp av kött, fisk och delikatesser. En del tomater säljs i askar tillverkade av sockerrör.

Att man månar om sina medlemmar märks bl a genom skylten i kassakön där man uppmanas att ta en frukt när man väntar. Och medlemmar har tillgång till fritt kaffe om de önskar.

Anders E Helen W

Anders Engström och Helen Wiseman besökte butiken i Bourton-on-the-Water

Här satsar man stort på lokalt producerade råvaror

Matdemonstrationer genomförs av välutbildade matkreatörer

Frukt och grönt packas i papperspåsar

Medlemmarna uppmanas att ta med egna förpackningar för lösviktsköp

Fritt kaffe till medlemmarna

Kooperativa vänners besöksgrupp möttes genomgående av engagerade representanter på hög nivå. En extra höjdpunkt var den middag som hölls kvällen före Midcounties Co-operatives årsmöte. Då fick gruppen äran att träffa bl a Dame Pauline Green, tidigare vd för Co-operatives UK och f d ordförande för Internationella Kooperativa Alliansen, IKA, Bob Burlton, som bl a var Midcounties första vd, den därpå följande vd:n Ben Reid som nu representerar Storbritannien i IKA samt den nuvarande ordföranden i Midcounties Co-operatives, Helen Wiseman.